Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Chopina 6 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Chopina 6.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 Dawny numer policyjny: -

Numer hipoteczny: 1171

Numer przed 1939: Chopina 6

Numer po 1944: Chopina 6

Numer obecny: Chopina 6

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek banku.

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dodatkowe informacje

- Zarządzenie skierowane w dniu 08.XI.1933 r. przez Magistrat Miasta Lublina Wydział Budownictwa do Zarządu Banku Rolnego Oddziału w Lublinie, ul. Kapucyńska 1. Otóż w drodze oględzin dokonanych w dniu 16.X.1933 r. stwierdzono uchybienia w utrzymaniu parkanu i chodnika na posesji przy ul. Chopina 6. Zagrażają one bezpieczeństwu publicznemu i szpecą ulicę, „(…) gdyż frontowy parkan jest zniszczony, chodnika wzdłuż frontu nieruchomości brak co może spowodować wypadek z ludźmi”. W związku z tym wzywa się adresata do naprawy i odnowienia parkanu oraz ułożenia chodnika z płyt betonowych w terminie do dnia 01.VI.1934 r.

- Podanie z dnia 18.IX.1935 r. wniesione do Wydziału Budownictwa Magistratu m. Lublina przez Państwowy Bank Rolny Oddział w Lublinie. Pismo zawiera prośbę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, iż z dniem 31.VIII.1935 r. zostały rozebrane stare budynki mieszkalne, znajdujące się na placu za nowo budowanym gmachem Banku przy ul. Chopina 6. Zaświadczenie to jest niezbędne w celu przedłożenia Urzędowi Skarbowemu.

- Zaświadczenie z września 1935 r. opatrzone podpisem i pieczęcią inż. K. Barszczewskiego. Pismo to zawiera potwierdzenie, iż dnia 31.VIII.1935 r. zostały rozebrane stare budynki mieszkalne, znajdujące się na placu za nowo budowanym gmachem Państwowego Banku Rolnego przy ul. Chopina 6. Zaświadczenie to wydaje się na skutek podania z dnia 18.IX.1935 r., celem przedłożenia Urzędowi Skarbowemu.

- Podanie z dnia 12.IV.1934 r. skierowane do Magistratu m. Lublina Inspekcja Budowlana przez Państwowy Bank Rolny Oddział w Lublinie. Pismo zawiera prośbę o wydanie zezwolenia na budowę na posesji przy ul. Chopina 6, zgodnie z załączonymi planami. Projekt wraz z obliczeniami statycznymi sporządził prof. Marian Lalewicz.

- Zaświadczenie z dnia 13.III.1936 r. opatrzone podpisem i pieczęcią Wiceprezydenta Miasta B. Liszkowskiego. Pismo to zawiera potwierdzenie, iż na nieruchomości znajdującej się przy ul. Chopina 6, a stanowiącej własność Państwowego Banku Rolnego, został wybudowany gmach Oddziału P.B.R. Budowę rozpoczęto w 1934 r., a ukończono w 1935 r. Oddanie budynku do użytku miało miejsce dnia 01.VIII.1935 r. Zaświadczenie to wydaje się Państwowemu Bankowi Rolnemu na skutek podania z dnia 21.II.1936 r., celem przedłożenia Urzędowi Skarbowemu.

- Podanie z dnia 20.II.1936 r. wniesione do Zarządu Miejskiego m. Lublina Wydziału Budownictwa przez Państwowy Bank Rolny Oddział w Lublinie. Pismo zawiera prośbę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, iż z dniem 01.VIII.1935 r. został ukończony i oddany do użytku gmach Oddziału Banku. Zaświadczenie to jest niezbędne w celu przedłożenia Urzędowi Skarbowemu.

- Pismo z dnia 02.III.1937 r. wniesione przez Zarząd Miejski w Lublinie Wydział Ogólny do Inspekcji Budownictwa. Pismo zawiera prośbę o podanie informacji, czy dom przy ul. Chopina 4, w którym mieścił się lokal wynajęty w 1929 r. przez byłego Prezydenta Miasta Antoniego Pączka dla Frakcji Rewolucyjnej P. P. S., a który obecnie już nie istnieje, rzeczywiście nie podlegał ustawie o ochronie lokatorów, jako nowo wzniesiony. Informacja ta jest niezbędna dla Urzędu Opłat Stemplowych.

- Pismo z dnia 02.III.1937 r. wniesione do Wydziału Ogólnego i opatrzone podpisem i pieczęcią Naczelnika Wydziału Inż. I. Kędzierskiego. Z pisma wynika, ze dom drewniany, parterowy z poddaszem, mieszczący się na posesji przy ul. Chopina 6 (dawniej 4), stanowiącej obecnie własność Banku Rolnego, został wybudowany na podstawie pozwolenia z dnia 13.XI.1920 r. wydanego Wacławowi Nowińskiemu. Budowę domu ukończono w maju 1922 r. Tym samym budynek ten nie podlegał ustawie z dnia 11.IV.1924 r. o ochronie lokatorów. Wspomniany budynek został rozebrany w 1935 r.

ArchitektBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Marian Lalewicz

Właściciele

1936 Państwowy Bank Rolny Oddział w Lublinie

dozorca: Piotr Cybula

OpisBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Modernistyczny budynek o kubistycznej bryle i wyraźnych pionowych podziałach. Cześć środkowa wysunięta do przodu. Elewacja dziewięcioosiowa z dużymi, prostokątnymi oknami rozmieszczonymi symetrycznie. Naroża budynku zostały ozdobione boniowaniem. W budynku istniała instalacja wodociągowa, kanalizacja miejska oraz oświetlenie elektryczne.

Fragmenty historii mówionychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Irena Karczewska

Przed wojną mieszkałam na ulicy Chopina. Do dzisiaj tam mieszkam. To był dom moich rodziców. Ulica, ten kawałek ulicy tak wyglądał prawie jak dzisiaj, z wyjątkiem tego, że nie było domu spółdzielczego pod szóstką, który później został wybudowany, ale już przed wojną był. Nie było też domu pod numerem osiem, więc widać było doskonale plac – ten plac z tyłu za teraźniejszym budynkiem kolei. Tam był olbrzymi plac i tam w zimie był wylany lód. Myśmy tam z bratem chodzili na ślizgawkę i co jakiś czas musieliśmy pod tą stronę podchodzić i machać rękami, żeby nas mama widziała. Potem w czasie okupacji, to niestety na tym placu gnębili Żydów, robili różne ćwiczenia, doskonale było widać z tego okna. Oczywiście nie bardzo było można podchodzić do tego okna, żeby Niemcy nie zobaczyli, bo to już byłaby podwójna katastrofa.

Feliks Czerniak

[…] Był jeden dom – stał na ulicy Chopina, tam gdzie jest bank, to ten stał dom, a tak to były place – Budnego, tak zwany, ziemianin, który miał Jastków, był właścicielem Jastkowa i tutaj majątku Niemce. To było Budnego.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Szopena 6, Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 5302.

Powiązane artykuły

Powiązane miejsca

Zdjęcia

Słowa kluczowe