Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Chopina 27 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Chopina 27.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dawny numer policyjny: -

Numer hipoteczny: -

Numer przed 1939: Chopina 27

Numer po 1944: Chopina 27

Numer obecny: Chopina 27

FunkcjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Siedziba Akcji Katolickiej.

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Właściciele

1937 - Kuria Biskupia

Dodatkowe informacje

-Podanie do Pana Prezydenta Miasta Lublina wniesione w dniu 10.XII.1937 r. przez Kurię Biskupią w Lublinie. Pismo zawiera prośbę o zwolnienie od opłat stemplowych miejskich planów Domu Katolickiego. Dom ten będzie przeznaczony dla Akcji Katolickiej i organizacji „służących celom religijno- społecznym”, a więc jak pisze „będzie miał charakter użyteczności publicznej.” Na piśmie znajduje się również adnotacja Wydziału Budowlanego z dnia 22.XII.1937 r. o zwolnieniu z wszelkich opłat miejskich.

- Pozwolenie na budowę wydane przez Zarząd Miejski w Lublinie Wydział Budownictwa Dział Inspekcji w dniu 23.II.1938 r. Kurii Biskupiej, ul. Zamojska 2. Otóż na podstawie prośby dnia 22.XII.1937 r., udzielono pozwolenia na budowę Domu Katolickiego na nieruchomości przy ul. Chopina 27, pod warunkami określonymi w dokumencie.

- Deklaracja kierownika technicznego Inżyniera Architekta Jerzego Siennickiego do Pana Prezydenta Miasta Lublina o podjęciu się kierowania robotami budowlanymi na nieruchomości należącej do Kurii Biskupiej przy ul. Chopina (Dom Katolicki). Deklarację sporządzono w dniu 22.II.1938 r.

- Deklaracja mistrza murarskiego do Pana Prezydenta Miasta Lublina o podjęciu się wykonania robót budowlanych na nieruchomości należącej do Domu Katolickiego przy ul. Chopina. Deklarację sporządzono w dniu 22.IV.1938 r.

- Deklaracja kierownika technicznego Inż. J. Siennickiego do Pana Prezydenta Miasta Lublina o podjęciu się kierowania robotami budowlanymi na nieruchomości należącej do Kurii Biskupiej przy ul. Chopina 25/27. Deklarację sporządzono w dniu 22.IV.1938 r.

- Podanie do Pana Prezydenta Miasta Lublina wniesione w dniu 09.VI.1939 r. przez Komitet Budowy Domu Katolickiego w Lublinie, Kuria Biskupia Lublin. Pismo dotyczy zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę Domu Biurowego Akcji Katolickiej na nieruchomości przy ul. Chopina 25/27, stanowiącej własność Kurii Biskupiej w Lublinie. Projekt sporządził Inżynier Architekt Jerzy Siennicki, Lublin ul. Ogrodowa 7. Budynek miałby mieścić ogółem 96 izb, w tym 61 niemieszkalnych i 35 mieszkalnych w 19 mieszkaniach, a mianowicie: 11 mieszkań – 1 izba, 4 mieszkania – 2 izby, 2 mieszkania – 3 izby, 2 mieszkania – 5 izb.

- Pozwolenie na budowę wydane przez Zarząd Miejski w Lublinie Wydział Budownictwa Dział Inspekcji w sierpniu 1939 r. dla Komitetu Budowy Domu Katolickiego, własność Kuria Biskupia. Otóż na podstawie prośby z dnia 22.VII.1939 r., udzielono pozwolenia na budowę „Domu Biurowego” na nieruchomości przy ul. Chopina 25, pod warunkami określonymi w dokumencie.

- Deklaracja mistrza murarskiego do Pana Prezydenta Miasta Lublina o podjęciu się wykonania robót murarskich na nieruchomości należącej do Akcji Katolickiej w Lublinie przy ul. Chopina 25. Deklarację sporządzono w dniu 24.VII.1939 r.

- Deklaracja kierownika technicznego Inżyniera Architekta Jerzego Siennickiego do Pana Prezydenta Miasta Lublina o podjęciu się kierowania robotami budowlanymi na nieruchomości należącej do Kurii Biskupiej przy ul. Chopina. Deklarację sporządzono w dniu 24.VII.1939 r.

- Pismo sporządzone przez Inżyniera Architekta Jerzego Siennickiego – Akcja Katolicka Lublin Dom Biurowy. Notatka objaśniająca. Posiada ono następującą treść: „1. Usytuowanie w bloku z dwoma lukami przewiewnymi od północy i południa. 2. W podziemiu O. P. L. GAZ, piwnice dla sklepów i mieszkań, pralnia, suszarnia, maszynownia windy osobowej. Pomieszczenia O. P. L. w czasie pokoju służyć będą jako pomieszczenie noclegowe dla pielgrzymek. C. O. wspólne z Salą zebrań A. K. już wybudowanej w stanie surowym. 3. Parter. Obszerny hall, szatnie, portier, winda, ustępy, telefon ogólny, dwa sklepy przy hallu, trzeci od strony sąsiada, dozorca przy bramie, poradnia dla rodziców, biblioteka i czytelnia A. K. Poza tym mieszkanie sióstr służebnych oraz jadalnia dla mieszkańców hoteliku dla przyjezdnych księży, mieszczącego się na III piętrze. 4. I piętro. Mieszkanie i biuro Dyrektora A. K. Redakcja i administracja Dziennika Diecezjalnego, Stow. Miłosierdzia Chrz. sala konferencyjna, dwa pokoje zapas. hall, szatnia, woźny, telefon og., ustępy. 5. II p. Mieszkanie dwóch woźnych i intendenta gmachu, hall, ustępy, szatnia tel. woźny, winda stowarzyszenia mężczyzn, kobiet, chłopców i dziewcząt katolickich z pokojami przewodniczących organizacji, kancelariami i salami zebrań na mniej liczne zgromadzenia, pokój zapasowy. 6. III p. hall, szatnia, woźny, tel., winda, hotelik dla przyjezdnych księży składający się z 10 pokojów z umywalniami na bieżącą ciepłą i zimną wodę, przedpokojami i szafami w murze. Ustępy i łazienka. Poza tym apartament składający się z sypialni, salonu i toalety dla przyjezdnych Dygnitarzy Kościoła. Pokój służbowy. Dostępny z oddzielnej klatki schodowej lokal mieszkalny Zast. Dyrektora A. K. Od strony wzniesionego gmachu dużej sali zebrań A. A., kaplica podręczna, połączona z klatką schodową głównego gmachu. 7. Dach żelbetowy żwirowany, dostępny jako taras dla mieszkańców gmachu. 8. Dyrektor A. K. ma wydzielony z całości placu ogródek.”

- Zaświadczenie z dnia 12.VII.1947 r. wydane przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Dział Inspekcji potwierdzające na podstawie akt, iż nieruchomość położona przy ulicy Krak. Przedm. 13 jest własnością Kurii Biskupiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski przystąpił obecnie do wykańczania części budynku tzw. „Kina” oraz do budowy mieszkalnego domu profesorskiego. Zaświadczenie wydaje się na skutek podania z dnia 11.VII.1947 r. w celu przedłożenia w Miejskim Biurze Meldunkowym.

ArchitekciBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Jerzy Siennicki

Fragmenty historii mówionychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Ryta Załuska-Kosior

[…] jak Niemcy weszli do Lublina, tośmy w tym schronie przesiedzieli, na Chopina. Ten schron tam gdzie ta biblioteka KUL-u. Tam był taki schron duży. Bo to był jeszcze budynek całkiem niewykończony i tam niżej jak się zeszło, tylko to pamiętam, parę schodków chyba czy coś, to taka strasznie duża sala, że tak powiem, z cegieł. To było nieotynkowane. To nas tam bardzo dużo ludzi przesiedziało tę noc z 17 na 18 września. Ja nie wiem właśnie, czy to było specjalne, czy to po prostu tam ludzi wpuścili, bo wszyscy z domów uciekali.

Zofia Wąsowicz

[…] od ulicy Chopina był budynek Akcji Katolickiej. Tam właśnie jak były bombardowania Lublina myśmy w tych głębokich piwnicach siedzieli. A później ten budynek Niemcy przejęli i tam magazynowali rzeczy zabrane Żydom z Majdanka, tam była odzież przetrzymywana, magazyny odzieży były.

Biruta Fąfrowicz

[…] całe urządzenie tego punktu opatrunkowego na Konopnickiej to myśmy dostali – pościel, jakieś sienniki, wszystko z magazynu pożydowskiego, który był w tym miejscu na Chopina, gdzie w tej chwili jest biblioteka KUL-owska. Jak ja tam poszłam, to byłam tak zdziwiona, bo tam było wszystko ułożone, posortowane, np. ołówki ułożone, posortowane. Szczoteczki do zębów, jakieś tam futra osobno, jakaś bielizna i tak dalej, i tak dalej. Myśmy stamtąd dostali i właśnie przewieźliśmy tam to wszystko, urządzając ten punkt opatrunkowy, to taki szpitalik był.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Szopena 27, Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 5318.