Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Chodel – architektura drewniana

Spis treści

[RozwińZwiń]

Prawa miejskie

Miasteczko założone zostało na gruntach wsi Kłodnica przez Bernarda i Kaspra Maciejowskich w 1517 roku. Słaby rozwój położonego z dala od głównych arterii komunikacyjnych Chodla spowodował utratę praw miejskich w 1869 roku.

Domy podcieniowe

Jak większość rzemieślniczych miasteczek Lubelszczyzny Chodel posiadał w rynku szczytową zabudowę podcieniową, widoczną na fotografii z 1910 roku. W miasteczku prawdopodobnie istniały także usytuowane szczytowo domy posiadające attykę [1].
W 1860 roku Chodel liczył 71 domów drewnianych [2].
 

Opracowanie: Paulina Kowalczyk


Tekst powstał w ramach projektu "Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny" realizowanego przez Stowarzyszenie Panorama Kultur dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypisy

1. E. Przesmycka, Lubelszczyzna. Wielokulturowość osadnictwa, budownictwa i architektury, Lublin 2008, s. 88.
2. Tamże, tabela s. 61-62.

 

 

Literatura

Górak J., Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Zamość 1996.
Przesmycka E., Lubelszczyzna. Wielokulturowość osadnictwa, budownictwa i architektury, Lublin 2008.