Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Cejtł i Rejcł” – streszczenie opowiadania I.B. Singera

 
streszczenie opowiadania Isaaca  Bashevisa Singera
 
 
 

Miejsce:
Kraśnik

Postacie:
Reb Izrael z Będzina
 
Reb Tod
Rejcł


Wzruszająca historia dwóch, tytułowych bohaterek. Narratorka, osoba mieszkająca w tym samym co one mieście, jako świadek wielu zdarzeń, przybliża nam losy Cejtł i Rejcł. Już na początku dowiadujemy się, że musiały one odbyć swoją karę, jednak nie szybko staje się jasne za co i jaka jest to kara.

Dokładnie opisane jest dotychczasowe życie każdej z kobiet. Dowiadujemy się jak wyglądają, czym się zajmują. Obie nie golą głowy, co jest rzeczą dziwną w czasach, w których żyją. Obie mają upodobanie w książkach i lubią opowiadać niesamowite historie. Cejtł uczy dziewczęta z miasta pisać, ma ogromne poczucie humoru, jest kobietą miłą. Rejcł jest porzuconą żoną, która naucza dziewczęta jak się modlić oraz dogląda łóżek chorych ludzi.

Drogi kobiet zeszły się w pewnym momencie. Dowiadujemy się, że Rejcł zamieszkała u Cejtł po śmierci jej ojca. Jednak nikt w mieście nie wiedział co się u nich dokładnie dzieje, przez co  rodziło się wokół ich osób wiele plotek.

Narratorka opowiada o sytuacji, która miała miejsce pewnej, letniej nocy. Kobieta zasnęła wśród zarośli po kąpieli w rzece. Kiedy się obudziła była już noc, a w pobliżu słychać było czyjeś głosy. Początkowo się przeraziła, ale szybko zorientowała czyją słyszy rozmowę. Były to Cejtł i Rejcł.

W tym momencie jasne staje się co łączy kobiety i domyśleć się można co planują zrobić.
Rozwinięcie akcji jest mimo to zaskoczeniem. Wyjaśnione zostaje jaką karę muszą odbyć
i czym sobie na tę karę zasłużyły.

W opowiadaniu dotknięty zostaje problem szczęścia na ziemi i życia po śmierci. Znajdują się w nim opisy piekła i tego jakie kary czekają w nim grzeszników. Pokazane zostaje, jak trudne do zniesienia może być życie i jak szybko można to życie zakończyć, a niektóre wydarzenia mogą mieć miejsce, mimo że wydaje się być czymś niemożliwym. Bo „jeśli coś jest przeznaczone, musi się stać”, a „diabeł, gdy chce, może sprawić, że dwie góry się zejdą”.

Opracowała: Agnieszka Mital