Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Cegielnie - bibliografia

Źródła. Relacje. Monografie, artykuły i opracowania.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Archiwum Państwowe w Lublinie

Bilans cegielni miejskiej (35/22/0/7.2.2/139).

Cegielnia B. Zakościelnego na Kalinowszczyźnie (35/116/0/B I/1911:80a (sygn. 1250)).

Cegielnia „Czechówka-Górna” (35/698/0/78/472).

Cegielnia „Helenów”, w Helenowie, gm. Konopnica (35/698/0/78/476).

Cegielnia Izraela Brodta na Ponikwodzie (35/116/0/B I/1912:29 (sygn. 1282)).

Cegielnia Jana Makucha na Helenowie (35/116/0/B I/1913:424 (sygn. 1790)).

Cegielnia „Łemszczyzna”, ul. Probostwo 21 (35/698/0/78/475).

Cegielnia miejska (35/22/0/7.2.2/1396).

Cegielnia miejska (35/22/0/7.2.2/1397).

Cegielnia Moszka Minca (Czechówka) (35/116/0/B I/1914:85 (sygn. 1901)).

Cegielnia „Rekord”, w Rurach Brygidowskich, gm. Konopnica (35/698/0/78/477).

Cegielnia „Rury” Michalew, znajdująca się przy ulicy Glinianej 13 (35 698/0/78/474).

Cegielnia „Sierakowszczyzna” (35/698/0/78/473).

Cegielnie Paula Mullera (35/509/0/26).

Cegielni - wykazy wydawanej cegły (35/22/0/7.4.3/1688).

Cegły i dachówki, miara, formy i przepisy 1822-1848 (APL 35/22/0/4.4.1.3/1404).

Cegły i dachówki, miara, formy i przepisy 1855-1865 (APL 35/22/0/4.4.1.3/1405).

Dochody cegielni miejskiej 1817-36 (APL 35/22/0/4.4.1.1/1281).

Dochody cegielni miejskiej 1837-58 (APL 35/22/0/4.4.1.1/1282).

Dochody cegielni miejskiej 1358-62 (APL 35/22/0/4.4.1.1/1283).

Dyrekcja Przemysłu Miejscowego w Lublinie (35/815/0/89/211).

Dyrekcja Przemysłu Miejscowego w Lublinie (35/815/0/89/212).

Dyrekcja Przemysłu Miejscowego w Lublinie (35/815/0/89/213).

Dzierżawa cegielni miejskiej na Dziesiątej (35/22/0/7.4.3/1686).

Eksploatacja cegielni miejskiej na folwarku Dziesiąta w 1928 r. (35/22/0/7.4.3/1687).

Izba Przemysłowo- Handlowa w Lublinie. Dział Przemysłowy (35/640/ 0 /191).

Izba Przemysłowo- Handlowa w Lublinie. Dział Przemysłowy (35/640/ 0 /192).

Izba Przemysłowo- Handlowa w Lublinie. Dział Przemysłowy (35/640/ 0 /193).

Izba Przemysłowo- Handlowa w Lublinie. Dział Przemysłowy (35/640/ 0 /194).

Kopalnie i zakłady przemysłowe – informacje ogólne (35/116/A I/1868:113, 249; 1869:289, 328; 1870: 211, 220; 1871: 205; 1872: 122, 211; 1873: 240; 1874: 228; 1875: 292; 1876: 222; 1877; 65, 179; 1878: 186; 1879: 143; 1880: 142; 1881: 159; 1882: 143, 162; 1883: 84, 194; 1884: 150; 1885: 11, 63, 108, 166; 1886: 116,135, 216: 1887: 189; 1888: 202; 1897: 89: 111).

Protokoły wizytacji zakładów pracy w myśl rozporządzenia o nadzorze przemysłowym (35/509/0/2/9).

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego (35/735/2/283).

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego (35/735/2/320).

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego (35/735/2/337).

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego (35/735/2/338).

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego (35/735/2/432).

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego (35/735/2/514).

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego (35/735/2/527)

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego (35/735/2528).

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego (35/735/2/531).

Rafinerie nafty, garbarnie, cegielnie, kopalnie torfu (35/116/0/A I/1870:152; 1872:122; 1879:148; 1882:43; 1883:153; 1885:11; 1886:19)..

Urząd Wojewódzki Lubelski. Wydział Przemysłu (35/698/0/78/248).

Czasopisma

„Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego"

„Głos Lubelski"

„Handel i Przemysł Królestwa Polskiego"

„Informator: przewodnik handlowo-przemysłowy Cesarstwa Rosyjskiego, Królestwa Polskiego i Warszawy"

„Kurier Lubelski"

„Ziemia Lubelska"

Źródła drukowane

Adamczyk W., Ceny w Lublinie od XVI do końca XVIII wieku, Lwów 1935.

Bogucki J. et al., Podręcznik inżynierski w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. T. 3, Cz. 8, Budownictwo, Lwów 1932.

Długosz J., Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, księga VII.

Dziennik praw Królestwa Polskiego. T. 4. Warszawa 1818.

Kronika Janka z Czarnkowa, Lwów 1907.

Kryński T., Stan przemysłu w Województwie Lubelskim w latach 1920-1925, Lublin 1925.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1887 god, Lublin 1888.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1888 god, Lublin 1889.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1889 god, Lublin 1890.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1890 god, Lublin 1891.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1891 god, Lublin 1892.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1892 god, Lublin 1893.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1893 god, Lublin 1894.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1894 god, Lublin 1895.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1895 god, Lublin 1896.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1896 god, Lublin 1897.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1896 god, Lublin 1897.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1897 god, Lublin 1898.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1898 god, Lublin 1899.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1899 god, Lublin 1900.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1900 god, Lublin 1901.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1901 god, Lublin 1902.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1902 god, Lublin 1903.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1903 god, Lublin 1904.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1904 god, Lublin 1905.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1905 god, Lublin 1906.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1907 god, Lublin 1908.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1910 god, Lublin 1911.

Obzor ljublinskoj gubernii za 1912 god, Lublin 1913

Przemysł, Handel, Rzemiosło Miasta Lublina; Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin, Lublin 1940.

Sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie za rok 1929, Lublin 1929

Sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie za rok 1930, Lublin 1931

Sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie za rok 1931, Lublin 1932

Sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie za rok 1932, Lublin 1933

Sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie za rok 1933, Lublin 1934

Sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie za rok 1934, Lublin 1935

Sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie za rok 1935, Lublin 1936

Sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie za rok 1936, Lublin 1937

Sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie za rok 1937, Lublin 1938.

Wierciński H., Tymczasowy zarys statystyczny województwa lubelskiego, Lublin 1921.

Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Lubelskie Zakłady Ceramiki Czerwonej”, poz. 190.

Relacje mówione ze zbiorów Pracowni Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN"

 

Relacja Teresy Adamczuk, nagranie: 2018.06.19, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Władysława Barszczewskiego, nagranie: 2018.07.17, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja J. B., nagranie: 2018.06.26, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Haliny Danczowskiej, nagranie: 2018.07.10, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Lucjana Demidowskiego, nagranie: 2018.07.02, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Alicji Dryglewskiej-Romaniszyn, nagranie: 2018.06.12, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Wandy Dudzic, nagranie: 2018.07.09, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Stanisława Filasa, nagranie: 2018.06.11, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Zdzisława Gospodarka, nagranie:  2017.10.20, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Zenona Głowali, nagranie: 2018.07.12, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Henryki Gnatowskiej, nagranie: 2018.06.28, rozmawiał: Piotr Lasota

Relacja Elżbiety Gralewskiej, nagranie: 2018.07.04, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Beaty Marty Jastrzębskiej, nagranie: 2018.04.18, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Mirosława Kargola, nagranie: 2018.09.01,  rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Zbigniewa Karkuszewskiego, nagranie: 2018.06.25, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Iwony Kędziory, nagranie: 2018.06.27, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Beaty Kołsut, nagranie: 2018.09.26,  rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Elżbiety Kowalik-Sposób, nagranie: 2017.10.20, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Henryka Kowalskiego, nagranie: 2018.07.18,  rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Tadeusza Krzęciewskiego, nagranie: 2018.04.10, rozmawiał Tomasz Czajkowski

Relacja Tadeusza Krzęciewskiego, nagranie: 2018.04.25, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Jerzego Łobarzewskiego, nagranie: 2010.10.20, rozmawiała: Emilia Kaliwińska

Relacja Małgorzaty Michalskiej-Nakoniecznej, nagranie: 2018.06.11, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Romualdy Młynarskiej, nagranie: 2010.02.18, rozmawiali: Ilona Sawicka, Tomasz Czajkowski

Relacja Magdaleny Nosek, nagranie: 2018.09.07,  rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Andrzeja Nowaka, nagranie: 2018.07.07, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Haliny Nowakowskiej, nagranie: 2018.05.26, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Lilianny Nowakowskiej, nagranie: 2018.07.17, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Wojciecha Papieża, nagranie: 2018.07.13, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Dariusza Prażmo, nagranie: 2018.06.08, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Ryszarda Prenagala, nagranie: 2018.09.14,  rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Elżbiety Puacz, nagranie: 2018.07.17, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Marka Rzepińskiego, nagranie: 2018.06.16, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Alfreda Sadowskiego, nagranie: 2018.07.29, rozmawiała: Agnieszka Piasecka

Relacja Marii Salasy, nagranie: 2018.07.18,  rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Małgorzaty Siarkowskiej, nagranie: 2018.06.29, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Ryszarda Sierosławskiego, nagranie: 2018.09.04,  rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Marka Smętnego, nagranie: 2018.06.02, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Janusza Solarskiego, nagranie: 2018.07.08, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Danuty Sontag, nagranie: 2012.08.20, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Danuty Sontag, nagranie: 2012.08.22, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Anny Soroki, nagranie: 2018.09.03,  rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Janusza Sowy, nagranie: 2018.09.20,  rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Feliksa Trojanowskiego, nagranie: 2018.09.25, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Władysławy Walczak, nagranie: 2017.09.30, rozmawiali: Tomasz Czajkowski, Dariusz Prażmo

Relacja Zdzisława Wiatera, nagranie: 2018.04.06, rozmawiał: Piotr Lasota

Relacja Marii Wręgi, nagranie: 2018.09.19,  rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Zofii Zabadały, nagranie: 2018.09.21, rozmawiała: Agnieszka Piasecka

Relacja Stanisława Ziemby, nagranie: 2018.07.17, rozmawiał: Tomasz Czajkowski

Relacja Heleny Ziółkowskiej, nagranie: 2017.09.30, rozmawiali: Tomasz Czajkowski, Dariusz Prażmo

Monografie, artykuły i opracowania

Adamek T., Renesansowa architektura Lublina [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, T. Radzik, A. Witusek [red.], Lublin 1997.

Borowiec R., Bubicz M., Dąbrowski K., Potocki A., Węcławska M., Wlazło E., Generalne Gubernatorstwo 1939–1945. Dokumenty archiwalne z okresu okupacji w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, Lublin 2015.

Dąbrowski K., Zarys historii Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie w latach 1929–1951, Ryki 2016.

Dumała K., Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim w latach 1831–1869, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.

Gawarecki H., Mury obronne miasta Lublina, „Ochrona Zabytków" 7/3 (26), s. 170-177.

Gawarecki H., Porównawczy opis Lublina z lat 1822 i 1889 Seweryna Liniewskiego [w:] Studia i Materiały Lubelskie, t. 1/1963, Lublin.

Gawarecki H., Rozwój urbanistyczny i architektoniczny miasta w latach 1918–1938 [w:] Dzieje Lublina T. II, S. Krzykała [red.], Lublin 1975, s. 243–265.

Gawarecki H., Gawdzik C., Lublin. Krajobraz i architektura, Warszawa 1964.

Gawarecki H., Paulowa S., Stankowa M., Klęski pożarów Lublinie, „Rocznik Lubelski” T. XVI, 1973, s. 211–266.

Gawdzik C., Rozwój urbanistyczny Starego Lublina, „Ochrona Zabytków" 7/3 (26), s. 143-160.

Historia Lublina w liczbach, Andrzej Jakubowski, Urszula Bronisz, Elżbieta Łoś [red.], Lublin 2018.

Hunicz A., W cieniu muru obronnego [w:] Lublin przez wieki, Szkice z badań archeologicznych, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie 2004, s. 81–94.

Ilustrowany przewodnik po Lublinie,  Uziembło S., Zalewski L., Garbaczewski, Wojciechowski S., Araszkiewicz F., Siennicki J., Wilski J. [red.], Lubelskie Towarzystwo Krajoznawcze, Lublin 1931.

Jakmińska G., Majątek rodziny Konopniców, „Studia i materiały Lubelskie" t. 18 (2015), s. 43-58.

Jaroszewicz M., Staszewski M., Ceramika budowlana w Polsce – Historia i współczesność, „MATERIAŁY CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS”, 62/1 (2010), s. 102-110.

Kalinowski W., Trawkowski S., Przebudowa Lublina w Królestwie Kongresowym (w latach 1817–1820), „Ochrona Zabytków”, 1954, R. 7, nr 3(26), Warszawa, 161–169.

Kędzierski I., Jak będzie wyglądał przyszły Wielki Lublin, „Przegląd Lubelsko – Kresowy” R. 1925, Nr 11 i 12, [online], [dostęp: 01.01.2018], [dostępne w Internecie: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/11057/Jak_bedzie_wygladal.pdf].

Kierek A., Rozwój przestrzenny i stan urządzeń komunalnych m. Lublina w latach 1870–1915, „Rocznik Lubelski”, T. IV 1961, s. 171–214.

Kierek A., Rozwój gospodarczy Lublina w latach 1918–1939 [w:] Dzieje Lublina, t. II,  S. Krzykała [red.], Lublin 1975, s. 33–114.

Kociuba D., Przyrodnicze, gospodarcze i polityczne uwarunkowania rozwoju struktury przestrzennej Lublina, praca doktorska, mps. UMCS, Lublin 2005.

Kociuba D., Rozwój terytorialny Lublina od średniowiecza do współczesności, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio B, Vol. LXII/15 2007, s. 305-326.

Kowalczyk J., Kościół pobernardyński w Lublinie i jego stanowisko w renesansowej architekturze Lubelszczyzny, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1957, s. 127-144.

Krupa J., Sprawa normalizacji cegły w państwie polskim, „Architektura i Budownictwo" T. 1, 1925, s. 31-37.

Krzowski, Z., Pawlik, P., Wójtowicz, U., Surowce skalne regionu lubelskiego, Lublin  1979.

Lublin 1317–1967,  H. Zins [red.], Lublin 1967.

Kwiatkowski B., Folwarki Lubelszczyzny. Historia rozwoju i zabudowy, Lublin 2012.

Łopaciński H., Z dziejów cechu murarskiego i kamieniarskiego w Lublinie, „Sprawozdania Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętności” t. 6, Kraków 1899 r., s. 223-231.

Mazur T., Orłowski R., Związki gospodarcze Lubelszczyzny z Warszawą w XIX wieku [w:] Związki Lubelszczyzny z Warszawą w XVIII–XIX wieku, W. Ćwik [red.] , Warszawa – Łódź 1989.

Mencel T., Lublin w okresie walk narodowo wyzwoleńczych (1797–1864) [w:] Lublin 1317–1967,  H. Zins [red.], Lublin 1967.

Michalska-Nakonieczna M., HELENÓW Ceglana epopeja, „PA.RA - NR 6", 2018.

Mikulec B., Przemysł Lubelszczyzny 1864–1914, Lublin 1989.

Mikulec B., Udział Żydów w rozwoju przemysłu Lublina w latach 1864–1914 [w:] Żydzi w Lublinie, T. Radzik [red.], Lublin 1995, s. 80–94.

Miszczuk A., Miszczuk M., Przemiany społeczno-gospodarcze Lublina – przeszłość i teraźniejszość. [w:] Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski,  M. Flaga, P. Mroczek [red.], Lublin 2015, s. 74-92.

Niedźwiadek A., R. Niedźwiadek R., Wyniki nadzorów archeologicznych na ulicy Bramowej i zachodniej pierzei Rynku w Lublinie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej" 3/1998, 237-242.

Osiński T., Powojenne problemy społeczno-gospodarcze Lubelszczyzny lat 1944–1945 w świetle sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie, „Res Historica” 39 (2015), s. 28-44.

Płuska I., 800 lat cegielnictwa na ziemiach polskich – rozwój historyczny w aspekcie technologicznym i estetycznym, „Wiadomości Konserwatorskie" 26/2009, s. 26-54.

Przesmycka N., Lublin. Przeobrażenia urbanistyczne 1815-1939, Lublin 2012.

Przesmycka N., Modernistyczne założenia urbanistyczne w Lublinie - dzielnica zachodnia. Idea i realizacja, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajbr OL PAN 2008B, s. 137-149.

Riabinin J., Dawne pałace na Korcach w Lublinie, Lublin 1938.

Riabinin J., Materjały do monografji Lublina. Lublin w księgach wójtowskoławniczych XVII – XVIII w., Lublin 1928.

Rolska-Boruch I., „Domy pańskie” na Lubelszczyźnie od późnego gotyku do wczesnego baroku, Lublin 2003.

Rolska-Boruch I., Opisanie miasta Lublina według ksiąg grodzkich z XVII i XVIII wieku. Pałace i dwory na przedmieściach  [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku,  J. Lileyko [red.],  Lublin 2000, s. 97-104.

Sladkowski W., W epoce zaborów [w:] Lublin dzieje miasta. XIX-XX wiek, t. II, oprac. W. Wójcikowski, Lublin 2000.

Stankiewicz Z., Spór o rury brygitkowskie. Przyczynek do dziejów rozwoju terytorialnego Lublina z XIX wieku, „Rocznik Lubelski” T. XIII, 1970, s. 101-109.

Ślusarska R., Proces uprzemysłowienia guberni lubelskiej na przełomie XIX i XX stulecia w świetle wpływów z podatku przemysłowego, „Rocznik Lubelski” 37 (2011), s. 59-79.

Targoński P., Czwarta linia nowożytnych fortyfikacji Lublina z lat 1667–1670, „Rocznik Lubelski", T. XLI 2015, s. 26-27.

Tworek S., Rozkwit miasta. Renesans [w:] Dzieje Lublina, J. Mazurkiewicz [red.], Lublin 1965.

Widawski J., Miejskie mury obronne w Polsce Kazimierza Wielkiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XX, nr 1, 1972, s. 41–61.

Wierciński H., Starożytne mury Lublina, „Ziemia Lubelska” nr 1–32 1914.

Winiarska-Tworóg D., Odbudowa i upaństwowienie przemysłu Lublina (1944 - 1948), „Rocznik Lubelski" 27-28/1985-1986, s. 203-215.

Wołczew W., Budownictwo i przemysł materiałów budowlanych w województwie lubelskim w okresie międzywojennym, „Rocznik Lubelski" 14/1971, 193-225.

Wójcik M., Specyfikacja kamienic i moderacje pogłównego Lublina z 1738 r, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” Tom VI, 2014 (2015), s. 170-278.

Wójcikowski W., Tamte lata, co minęły... O Lublinie drugiej połowy XX wieku i dawniejszym, [online], [dostęp: 01.01.2018], [Dostępne w Internecie: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=413311&page=10].

Zamki Lubelszczyzny w źródłach archeologicznych,  E. Basiewicz-Szykuła [red.], Lublin 2015.

Żywicki J., Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998.