Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Cegielnia Tatary (Lublin)

Cegielnia znajdowała w dawnej wsi Tatary.

Cegła z sygnaturą „T”
Cegła z sygnaturą „T” (Autor: Prażmo, Dariusz (1964- ))

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Znajdowała w dawnej wsi Tatary, na południe od Lublina, pomiędzy dwoma rogatkami: łęczyńską i zamojską, w miejscu obecnego skrzyżowania ulicy Łęczyńskiej z Hutniczą.

Historia

Wczesne informacje o istnieniu cegielni na Tatarach pochodzą z przewodnika po Lublinie (*Seweryn Zenon Sierpiński Obraz miasta Lublina 1839), oraz z archiwaliów - pism (protokołów) magistratu dotyczących dzierżawców Dobrzańskiego i  Jankiela Goldberga w latach 30 - 50 XIX wieku. Archiwalia mówią o kontrolach na rogatkach miejskich w celu wyeliminowania cegły nie trzymającej wymiarów narzuconych przez urząd.

Właściciele/ dzierżawcy

1837 – Sygstus Dobrzański – dzierżawca dóbr Tatary (*Protokół Magistratu z 1837 r., APL, sygn.. 377)

1844 r. – dzierżawca – Abraham Hertman (Hertzman)

Lata 50. XIX w. - Jankiel Goldberg (*Protokół Magistratu z 18.. r., APL, sygn...)

Technologia

Cegielnia w czasach Goldberga posiadła trzy piece do wypalania cegieł.

Cegła z sygnaturą „SD”
Cegła z sygnaturą „SD” (Autor: Prażmo, Dariusz (1964- ))

Sygnatury

„T” – litera nawiązuje do nazwy wsi Tatary

S.D. – inicjały Sygstusa Dobrzyński

J.G. – inicjały Jankiela Goldberga

Powiązane artykuły

Powiązane miejsca

Zdjęcia