Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Cegielnia Miejska (Lublin)

Cegielnia na Rurach Brygidkowskich, w okolicach dzisiejszego skrzyżowania ul. Lipowej z Nadbystrzycką

Cegła z sygnaturą „MW”
Cegła z sygnaturą „MW” (Autor: Prażmo, Dariusz (1964- ))

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Zlokalizowana na Rurach Brygidkowskich, w folwarku Brygidek Lubelskich, za ostatnim obwodem obronnym Lublina (który przebiegał wzdłuż dzisiejszej ul. Lipowej), w okolicach dzisiejszego skrzyżowania ul. Lipowej z Nadbystrzycką, prawdopodobnie w miejscu dzisiejszej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Historia

W 1818 r. zostało wydane polecenie Komisji Rządowej Spraw wewnętrznych i Administracji, które zobowiązało Komisje Wojewódzkie do urządzenia cegielni w każdym mieście wojewódzkim, a nawet obwodowym. Komisja Województwa Lubelskiego wyznaczyła Prezydentowi Lublina i Budowniczemu Lubelskiemu wyznaczenie miejsca na założenie cegielni miejskiej. W tym też roku zawarto umowę pomiędzy reprezentantem lubelskich Brygidek i miastem Lublin, na wydzierżawienie terenów w folwarku brygidkowskim.  Do urządzenia cegielni, wzniesienia pieca ceglanego, szop do suszenia cegieł krytych słomą z folwarku brygidkowskiego, drewnianego budynku dla zarządcy i prowadzenia cegielni miejskiej zobowiązano aktem notarialnym „starozakonnego” Herszka Michlowicza1.

W l. 1826 – 1830 i ponownie 1836- 1847 r. cegielnię dzierżawił Mendel Weintraub2. Do jej prowadzenia zatrudnił początkowo strycharza Szlomę Tramera, a następnie Szlomę Glutmanna. W tym czasie cegłę cechowano monogramem Weintrauba – „M. W”

Wydaje się, że dzierżawa Weintrauba przebiegała z przerwą, ponieważ w 1830 – 1934 r. jako dzierżawca „cegielni miejskiej za rogatką rurską” występuje Szaul Mendel Fridliber3.

Właściciele

1818 - Herszek Michlowicz

1826 – 1847 – Mendel Weintraub

1830 – 1834 - Szaul Mendel Fridliber

1843 – Moszek Hersz Grędow

? - Symek Cukierman

1848 – Josef Halpern

Sygnatury

1826 – 1847 „M.W” (Mendel Weintraub)

Stan zachowania

Brak pozostałości.

Archiwalia

APL, AmL, 1818 r., sygn. 1281

APL, RGL Admin., 1845 r., sygn. 1726

APL. AmL, 1830 r., sygn. 1404

Przypisy

  1. APL, AmL, 1818 r., sygn. 1281, s. 34.
  2. APL, RGL Admin., 1845 r., sygn. 1726, s. 63.
  3. APL. AmL, 1830 r., sygn. 1404, s. 171.