Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Cegielnia Czechówka Górna (Lublin)

Cegielnia na działce mieszczącej się pomiędzy dzisiejszymi ulicami Paganiniego i Kompozytorów Polskich, pod adresem ul. Drobna 17.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Lokalizacja

Funkcjonowała na działce mieszczącej się pomiędzy dzisiejszymi ulicami Paganiniego i Kompozytorów Polskich,  pod adresem ul. Drobna 17. Ten teren bywał nazywany niekiedy Czechówką Dolną. Przebieg ulicy Drobnej pokrywał się częściowo z dzisiejszą ul. Paganiniego. (Czechów wielokrotnie dzielono. Po II wojnie światowej teren po prawej stronie ulicy Drobnej - ten bliżej Lemszczyzny - nazywano Czechowem Dolnym, zaś po lewej - leżący bliżej Sławina - Czechowem Górnym.)

Lublin, ul. Drobna 17, cegielnia „Czechówka Górna”

Lokalizacja cegielni Czechówka Górna - Maria Wręga - fragment relacji świadka historii

Cegielnia przy ulicy Drobnej - Mirosław Kargol - fragment relacji świadka historii

Cegielnia przy ulicy Drobnej - Wojciech Papież - fragment relacji świadka historii

Mapa pamięci okolic cegielni przy ulicy Północnej w Lublinie
Mapa pamięci okolic cegielni przy ulicy Północnej w Lublinie (Autor: Demidowski, Lucjan (1946- ))

Historia

Dnia 10. 03. 1938 r. powołano spółkę „Cegielnia Czechówka Górna nr 5 Ch. Kochman i S-ka, spółka jawna w Lublinie”, z siedzibą przy ul. Drobnej 17. Wpisana została do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Lublinie dnia 1. 07.1939 r., w Dziale A, pod nr 18162. Przedmiotem przedsiębiorstwa był ręczny wyrób wszelkiego rodzaju cegieł. Do spółki weszli: Chaim Hersz Kochman, Bajla Gitla Memorsztajnowa, Tauba Wajcbuchowa, Perla Mitelmanowa. Zarząd spółki stanowili: Chaim Hersz Kochman, Azryel Mitelman, Menasza Memorsztajn i Lejzor Wajcbuch. Reprezentację prawną spółki stanowił Ch. H. Kochman i dwaj dowolni członkowie zarządu. Azryel Mitelman był również członkiem spółki „Cegielnia Obywatelska Sp. z o. o.”, która dzierżawiła cegielnię Lemszczyzna od Kleniewskich.

Zabawy na cegielni - Mirosław Kargol - fragment relacji świadka historii

Cegielnia na Drobnej - Beata Kołsut - fragment relacji świadka historii

Właściciele

1916 – Szmul Ajchebaum (* Zeszyt „Czechów, Wieniawa”, Lublin, 700-lecie. Historia dzielnic.)

1939 - Jojne Kochman pod adresem ul. Północna 35. (?) (*Księga Adresowa Przemysłu i Handlu, 1930 r.) (był też współdzierżawcą cegielni Rury)

1938 – „Cegielnia Czechówka Górna nr 5 Ch. Kochman i S-ka, spółka jawna w Lublinie”. W skład spólki weszli: Chaim Hersz Kochman – jako główny udziałowiec oraz  Bajla Gitla Memorsztajnowa, Tauba Wajcbuchowa, Perla Mitelmanowa. (*Dodatek Przetargowy do Przeglądu Budowlanego, 1939 r., nr. 29, s. 13)

1940 - 1944 – Verband der Hersteller von Ziegeln, Klinkern und Róhren e. V. Lublin, dzierżawca Wacław Lewicki (*Industrie, Handel, Handwerk der Stadt Lublin/ Przemysł, handel, rzemiosło miasta Lublina, Lublin, 1940, *Amtliches Fernsprechbuch für den Distrikt Lublin = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Dystryktu Lublin, 1942)

1944 – przejęta pod zarząd państwowy;

1949 - (19.10) – przejęta na własność Państwa postanowieniem nr I. A. 280/49 Wojewódzkiej Komisji do Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw w Lublinie.

1949 r. - Lubelskie Zakłady Ceramiki Czerwonej (przejęta przez Państwo) przekształcone w Lubelskie Zakłady Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych (Czechówka „Dolna” ZPTMB) (*Dokumentacja Osobowa i Płacowa – Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Biuro Dyrektora Generalnego Odział d/s Archiwum)

Praca na cegielni - Zofia Zabadała - fragment relacji świadka historii

Rozbiórka cegielni na Drobnej - Maria Salasa - fragment relacji świadka historii

Powiązane artykuły

Powiązane miejsca

Zdjęcia

Wideo

Audio

Historie mówione