Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Budynki użyteczności publicznej w Lublinie

Budynki użyteczności publicznej wywodzą się z architektury starożytnej Grecji i Rzymu. Są to budynki charakteryzujące się szeroką dostępnością.
Obiekty użyteczności publicznej przeznaczone dla administracji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, nauki, opieki zdrowotnej, handlu, itd.
Obiekty te z reguły spośród innej zabudowy wyróżniają się bryłą i rozwiązaniami architektonicznymi podkreślającymi ich funkcję w przestrzeni miasta. Nieprzypadkowa jest także ich lokalizacja – musi spełniać określone dla poszczególnych typów funkcjonalnych warunki oraz zapewniać szeroką dostępność budynkom. Większość z nich posiada wewnątrz reprezentacyjne klatki schodowe, halle oraz sale audytoryjne.
 
Jednymi z najstarszych przykładów budynków użyteczności publicznej są ratusze.

W Lublinie pośród budynków użyteczności publicznej można wymienić: gmach Teatru im. Juliusza Osterwy, gmach dawnego Sądu Okregowego oraz budynek dworca kolejowego.