Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bibliografia – Teatr w Lublinie

Spis treści

[RozwińZwiń]

I. Publikcje książkowe


Bechczyc-Rudnicka M., (red.) Teatr lubelski (1944-1964). Materiały pamiątkowe, Lublin 1964.
Bechczyc-Rudnicka M., Godziny osobliwe, Lublin 1966.
Bechczyc-Rudnicka M., Uchylanie masek, Lublin 1974.
Braun K., Wobec przestrzeni teatralnej [w:] Tyszka J. (red.), Teatr w miejscach nieteatralnych, Poznań 1998.
Chudy W., (red.), Teatr bezsłownej prawdy. „Scena Plastyczna” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1990.
Gawroński L., Początki sceny lubelskiej w XVIII wieku, [w:] Gzella Al. L. (red.), Jego siła nas urzekła… Szkice i wspomnienia za dziejów lubelskiego teatru, Lublin 1985.
Gerlecka R., Lata 1864-1905, [w:] Aleksandrowicz A., Gerlecka R., Śladkowski W., Tworek S. (red),Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, Lublin 1978.
Gołaczyńska M., Mozaika współczesności. Teatr alternatywny w Polsce po roku 1989, Wrocław 2002.
Jawłowska A., Więcej niż teatr, Warszawa 1988.
Kornaś T., Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice", Kraków 2004.
Koterwas B., Latarnia, Do druku przygotowała: Anastazja Śniechowska. Biblioteka "Scriptores Scholarum". Arkusze Wspomnień. Lublin: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Norbertinum, 2000.
Krawczak E., (red.), Kultura alternatywna w Lublinie. Studia, szkice, eseje, Lublin 2005.
Kruk S., Teatr Miejski w Lublinie 1918-1939, Lublin 1997.
Kruk S., Życie teatralne w Lublinie. 1782-1818, Lublin 1982.
Leszek Mądzik i jego teatr, Warszawa 1998.
Lewański J., Przeróżne figury świata przed oczy stawiano. Przypomnienia o teatrach w Lublinie z odległych wieków, [w:] Gzella Al. L. (red.),Jego siła nas urzekła… Szkice i wspomnienia z dziejów lubelskiego teatru, Lublin 1985.
Mądzik L., Sulisz W., Mój teatr, Lublin 2000.
Morawiec E., Powidoki teatru, Kraków 1991.
Nowak A., Czterdzieści lat sceny muzycznej w Lublinie, Lublin 1988.
Rogacki H. I., Teatru Andersena żywot czterdziestoletni, Lublin 1994.
Rozhin A., (red.) Gong 2. Spojrzenie w przeszłość. Akademicki Teatr Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
Staniewski W., Po nowe środowisko naturalne teatru, w: Parateatr II, Wrocław 1982.
Styk M. B., Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866-1918, Lublin 1997.
Taranienko Z., Praktyki teatralne Włodzimierza Staniewskiego, Lublin 1997.
Żuchowski H. R., Gwiazdy i kometki lubelskiej operetki, Lublin, bez daty wydania.
Życie ku śmierci, [Scena Plastyczna KUL] Lublin 1991.
 

II. Artykuły prasowe

 
Derecki M., Odejście Rozhina, „Kamena” 1974, nr 19, s. 6.
Derecki M., Słudzy poetów, kochankowie malarzy, „Kamena” 1974, nr 1, s. 12-13.
Drewniak Ł., Te wonie wioną z pachy kmiecia, Teatr 1999, nr 2.
Haponiuk M., Między modlitwą a bluźnierstwem, „Gazeta w Lublinie”, 14.XI.1995.
Jankowska M., Póki co, „Akcent”, 1990, nr 4 (42).
„Konteksty", nr 1-4, 2001 [numer monograficzny poświęcony OPT „Gardzienice”].
Sielicki K., Lubelskie sezony Kazimierza Brauna, „Akcent” 2004, nr 1-2.
Sielicki K., Stara kobieta wysiaduje. Próby zapisu, „Dialog” 1975, nr 3.
Sulisz W., Szkic do portretu, „Scena” 1998, nr 1.
Zwierzenia artysty w wieku przedemerytalnym, Mirosław Haponiuk rozmawia z założycielem i dyrektorem Teatru Grupa Chwilowa Krzysztofem Borowcem, „Na Przykład” nr 5(76), listopad 2000.

 

III. Strony internetowe

 
Historia Teatru im. J. Osterwy: http://www.teatr.lublin.pl/historia.php
Oficjalna strona Teatru Gardzienice: http://www.gardzienice.art.pl/
Oficjalna strona Teatru Scena Plastyczna KUL: http://www.kul.lublin.pl/scena/
Oficjalna strona Lubelskiego Teatru Tańca: http://www.ltt.art.pl
Oficjalna strona Teatru Provisorium: http://www.provisorium-kompania.pl/
Oficjalna strona Teatru Muzycznego: http://www.teatrmuzyczny.eu/
Oficjalna strona Teatru im. J. Osterwy: http://www.teatrosterwy.pl/
Oficjalna strona Teatru im. H. Ch. Andersena: http://teatrandersena.pl

 

IV. Inne

 

 
Zlatkes G., Pieśń nagminna o Grupie Chwilowej, „Informator Konfrontacji Młodego Teatru”, Lublin, kwiecień 1980.