Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bibliografia – Radio i TV w Lublinie

Spis treści

[RozwińZwiń]

Opracowania ogólne


Fornal S., Anteny nad Bystrzycą, Lublin 1997

Fornal S., Anteny są piękne. Radio w Lublinie- historia i historyjki, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 296.

Giżka W., Dzieje Radia Lublin w latach 1944- 94, Lublin 1995. [praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Z. Mańkowskiego, UMCS, Lublin]

Januszkiewicz M., Bibliografia Radia i Telewizji, Warszawa 1980.

Kuryluk J., 11 sierpnia odezwał się Lublin…, „Kamena” 1964, nr 15, s. 13. [rozwój lubelskiej rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji]


Kwiatkowski M., Narodziny Polskiego Radia. Radiofonia w Polsce w latach 1918-39, Warszawa 1972.

Miszczak S., Historia radiofonii i telewizji w Polsce, Warszawa 1972.

Myśliński J., Mikrofon i polityka. Z dziejów radiofonii polskiej, 1944- 1960, Warszawa 1990.

Nadawcza stacja radiowa w Lublinie?, „Lubelskie Wiadomości Muzyczne”, 1937, nr 1.

Stanfor [S.Fornal], Anteny nad Bystrzycą, „Dzień”, 1990, nr 145.

Stanfor [S.Fornal], Nic nowego, „Dzień”, 1991, nr 65.

Szcześniewski A., [List do redakcji], „Antena”, 1981, nr 28.

 
Wielki plan rozbudowy sieci radiofonicznej w Polsce, „Tygodnik Ilustrowany” 1927, nr 15.

Radio Majdanek

 
Brzosko- Mędryk D., Matylda, Warszawa 1970.

Brzosko- Mędryk D., Niebo bez ptaków, Warszawa 1969.

Murawska Z., Kobiety w obozie koncentracyjnym na Majdanku, „Zeszyty Majdanka”, nr VI.

Murawska Z., Przejawy życia kulturalnego w obozie koncentracyjnym na Majdanku, jako forma samoobrony więźniów, „Zeszyty Majdanka” 1974.

Rajca Cz., Wiśniewska A. (oprac.), Przeżyli Majdanek, Lubin 1980.

Radio "Solidarność"


Tarasiewicz K., Hallo, hallo, tu Radio Majdanek, „Wolni Ludzie” 1984, nr 4.

Tarasiewicz K. (red.), My z Majdanka. Wspomnienia byłych więźniarek, Lublin 1988.


Waszczuk- Listowska A., Ostatnie dni świdnickiego Radia, „Głos Świdnika”, 1990, nr 15. [historia Radia Solidarność]

Waszczuk- Listowska
A., Piracka rozgłośnia, „Głos Świdnika”, 1990, nr 12. [historia Radia Solidarność]

Waszczuk- Listowska
A., Po pierwszej wpadce, „Głos Świdnika”, 1990, nr 14. [historia Radia Solidarność]

Waszczuk- Listowska
A., Premiera, „Głos Świdnika”, 1990, nr 11. [historia Radia Solidarność]

Waszczuk- Listowska
A., Sprzężenie zwrotne, „Głos Świdnika”, 1990, nr 13. [historia Radia Solidarność]

Waszczuk- Listowska
A., Strogow raz jeszcze, „Głos Świdnika”, 1990, nr 10. [historia Radia Solidarność]

„Pszczółka” 1944 - 1945


Bechczyc- Rudnicka M. (red.), W stołecznym Lublinie, Lublin 1984.

Chabros T., Historia i spiker, „RTV”, 1974, nr 30.

Chabros T., Kronika wydarzeń w Lublinie, 21.VII.1944- 1.II.1945, Lublin 1974.

Chabros T., Lipiec serdecznych wzruszeń, ,,Kalendarz Lubelski”, 1979, R. 22, s. 23-28, fot. [Wspomnienia dziennikarza i radiowca dot. pierwszych dni w wyzwolonym Lublinie]

Chabros T., Tu Polskie Radio Lublin…., „Kalendarz Lubelski” 1963, s. 64- 70. [3,5]

Chajn L., Kiedy Lublin był Warszawą, Warszawa 1964.

Dąbrowski T., Rok pracy Wydziału Muzycznego PR w Lublinie, „Zdrój” 1945, nr 3.

Derecki M., Zaczęło się od „Pszczółki”. Wywiad z Tadeuszem Chabrosem, „Kamena” 1974, nr 14.

Eisler J., Lubelska „Pszczółka”, „Antena” 1984, nr 33.

Fornal S., Antenatka naszych anten, „Prasa Polska” 1984, nr 8.

Fornal S., Czapa za radio, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 27.

Fornal S., Jak brzęczała „Pszczółka”?, „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 32.

Grodzieńska S., Jurandot Jerzy, Ballada o tamtych dniach, Warszawa 1969.

Kamiński I., Apollo i Pszczółka, „Kamena” 1974, nr 16.

Kostaszuk A., Lubelskie początki, „Antena” 1982, nr 9.

Kostaszuk A., Żołnierska służba w lubelskim radiu, „Antena” 1984, nr 42.

Kwiatkowski M., Polowanie na „Pszczółkę”, „Radio i Telewizja” 1977, nr 36.

Kwiatkowski M., Radio PKWN, „Radio i Telewizja”, 1974, nr 50- 52.

Kwiatkowski M., To już historia. Felietony o dziejach Polskiego Radia, Warszawa 1957.

Lubelskie radio przed 28 laty, „Trybuna Ludu” 1972, nr 216.

Lutogniewski Z., Ze wspomnień speakera, „Radio i Świat”, 1954, nr 33, s. 13.

Łaszkiewicz W., Polskie Radio w wyzwolonym Lublinie, „Kalendarz Lubelski” 1984, s. 85- 89.

Łaszkiewicz W., Początki radia w Lublinie, „Kurier Lubelski”, 01.08.1980.

Mazurek L., Niezwykła historia odnalezienia PSZCZÓŁKI i wagonu-studia. Pierwsza rozgłośnia w wyzwolonej Polsce, ,,Kurier Lubelski” 1977, nr 214, s. 2, fot.

Mazurek L., Współpracownik radiostacji PSZCZÓŁKA (Zenon Radomski), ,,Kurier Lubelski” 1977, s.6, fot.

Mokrzyszewski B., „Tu mówi Polskie Radio Lublin”, „Kamena”, 1954, nr 1-3, s. 137-138.

Polska rozgłośnia w Lublinie, „Rzeczpospolita", 1944, nr 11, s. 4.

,,Pszczółka”.(Pierwsza polska radiostacja w Lublinie w 1944r.), ,,Za Wolność i Lud” 1978, nr 32, s. 11, 15 il.

Radiofonizacja m. Lublina, „Rzeczpospolita” 1944, nr 125, s. 4. [budowa radiowęzła]

Sikirycki I., …i zostałem speakerem, „Odgłosy” 1974, nr 29.

Wilhelmi J., Czułam się jak zabytek klasy 0. Rozmowa ze Stefanią Grodzieńską, „Antena” 1984, nr 23.

Zaczęło się od „Pszczółki”, „Antena” 1957, nr 7, s. 4-5.

Żenczykowski T., Polska Lubelska 1944, Warszawa 1990.

Lublin bez anteny 1945- 1957


Budujemy dom radia w Lublinie, „Sztandar Ludu”, 1948, nr 4, s.3.

Ekspozytura Polskiego Radia w Lublinie, „Kamena” 1956, nr 3.

[Informacje nt. postępów radiofonizacji Lubelszczyzny], „Sztandar Ludu” z: 22.IV.1949, 24.V.1949, 24.06.1949. „Życie Lubelskie” z: 03.03.1949, 04.03.1949, 21.07.1949.

Lublin musi mieć radiostacje, „Gazeta lubelska”, 1945, nr 221, s. 4.

Najmłodsze placówki- Ekspozytura PR w Lublinie, „Radio i Świat”, 1953, nr 3.

O radiostację dla Lublina, „Gazeta Lubelska” 1945, nr 229.

Rozgłośnia Regionalna PR 1957- 1980


20 lat... Rozgłośni Lubelskiej Polskiego Radia, ,,Kurier Lubelski” 1977, nr 97, s. 3. fot. Bieniaszkiewicz Danuta, O literackim reportażu radiowym, „Akcent” 1993, nr 3, s. 148- 151.

Binek Gaszyńska U., Literatura w programie Lubelskiej Rozgłośni Polskiego Radia, Lublin 1975. [praca magisterska napisana pod kierunkiem dr K. Dmitruka, UMCS, Lublin]

Chabros H., O perspektywach Ośrodka w Bożym Darze, „Kurier Lubelski”, 07.06.1962

Danielak Janusz, Amerykanin na odpuście, Lublin 1963.

Derecki M., Mikrofon i Himalaje, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 29.

Dostatni J., Współpraca na radiowej fali, „Kamena” 1964, nr 3.

Gnot L., 20 lat na lubelskiej fali, „Kurier Lubelski” 1972, nr 243.

Gnot L., Dziesięciolatek, „Kurier Lubelski”, 21.10.1962.

Gnot L., Już 15 lat!, „Kurier Lubelski”, 1967, nr 229, s. 3.

Gnot L., Konkurenci?, „Kamena” 1966, nr 9, s. 1- 4. . [rozwój prasy i radia lubelskiego]

Gzella A. L., „W moim ogródeczku…”. Teatr, którego nie znamy, „Kurier lubelski”, 1961, nr 55, s. 3. [Teatr radiowy w Lublinie]

Jadczak S., Czy znacie Dymla?, ,,Sztandar Ludu” 1978, nr 115, s. 5-6, fot. [Dorobek Kazimierza Dymla reportera radiowego z Lublina]

Karaś R., Himalajska tragedia, Warszawa 1976.

Kazimierczuk Zdzisław, Ludzie radiowych fal, „Sztandar Ludu”, 1972, nr 245.

Knorr M., Rozgłośnia ma piętnaście lat, „Sztandar Ludu” 1976, nr 230.

Kos M., Srebrny jubileusz lubelskich radiowców, ,,Sztandar Ludu” 1977, nr 191, s. 5, il. Lembrich B, Tu Polskie Radio Lublin, „Kurier Lubelski”, 01.05.1957.

MAJ [Marek Adam Jaworski], Lubelskiej Rozgłośni Radiowej lat dwadzieścia, „Kamena” 1972, nr 21.

Markowa E., Radiosłuchaczu posłuchaj…, „Kurier lubelski” 1967, nr 229, s. 3. [pracownicy lubelskiego radia]

Na fali 220 m odezwał się Lublin, „Sztandar Ludu” 1961, nr 14.

Na jubileuszowej fali, „Kurier Lubelski”, 14.12.1957.

Nowicki R., Cisza…, „Kurier lubelski”, 1962, nr 247, s. 3. [o zespole pracowników PR w Lublinie]

„Rocznik Polskiego Radia i Telewizji, 1968- 69”, s.181- 183.

Stacja linii radiowych już działa. Postęp w telefonii telewizji i radiofonii, ,,Sztandar Ludu” 1977, nr 276, s. 4.

Stanfor [S.Fornal], Chwiejna dźwigienka, „Dzień” 1991, nr 37.

Stanfor [S.Fornal], Dobry tancerz, „Dzień” 1991, nr 87.

Stanfor [S.Fornal], Główny ideolog, „Dzień” 1990, nr 168.

Stanfor [S.Fornal], Mistrz Adam, „Dzień” 1990, nr 168.

Stanfor [S.Fornal], Oko Marka T., “Dzień” 1991, nr 25.

Stanfor [S.Fornal], Pogwarki radiowców, „Dzień” 1991, nr 7.

Stanfor [S.Fornal], Polka- Australijka, „Dzień” 1991, nr 31.

Stanfor [S.Fornal], Wojtek Chrzciciel, „Dzień” 1991, nr 20.

Stanfor [S.Fornal], Z reportera pisarz, „Dzień” 1991, nr 1.

Stanfor [S.Fornal], Żywiołowa Anna, „Dzień” 1991, nr 39.

Świąder J., Moja radiowa przygod. Rozmowa z Adamem Tomankiem, ,,Dziennik Wschodni” 1999, nr 117, dod. ,,Magazyn”, s. VIII, fot.
Tłuczkiewicz T., Lubelski folklor w lubelskim radio, „Literatura ludowa”, 1959, nr 5/6, s. 73-75. [o zbieraniu materiałów do audycji]

Tłuczkiewicz T., Lublin, „Rocznik Polskiego Radia i Telewizji 1970, s. 207- 211.

Tłuczkiewicz Tadeusz, Lublin. Z anteny PR i ekranu TV, „Rocznik” 1971, s. 174- 177; 1972, s. 199- 203; 197, s. 154- 157; 1974, s. 150- 154.

Tłuczkiewicz T., Na lubelskiej fali, „Kamena” 1974, nr 16.

Tłuczkiewicz T., Tu mówi Lublin. XXX lat Rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie, 1982. [druk okolicznościowy]

Tłuczkiewicz T., Uroczysty jubileusz PR w Lublinie, „Kurier Lubelski” 1972, nr 243.

Tu Mówi Lublin, „Kurier Lubelski”, 16.01.1961.

Tu Polskie Radio Lublin, „Kalendarz Lubelski” 1963, s. 64-70.

Tu Radio Lublin, „Express- Fakty” 1992, nr 44, 49, 54, 59, 64, 69, 73, 98, 103, 108, 113. [sylwetki poszczególnych radiowców: Adam Tomanek, Krystyna Kotowicz, Jerzy Janiszewski, Danuta Bieniaszkiewicz, Jan Nowacki, Janusz Łuczkowski, Andrzej Matyaszewski, Dariusz Turecki, Grażyna Ruszewska, Wojciech Kanadys, Janusz Winiarski]

Wiśniewski R., W radiowym ogródeczku, „Sztandar Ludu”, 1962, nr 250, s. 3. [10-lcie PR w Lublinie]

Włodkowicz A. [Włodzimierz Wójcikowski], Radiowcy, ,,Sztandar Ludu” 1977, nr 217, s.3 [25-lecie Lubelskiej Rozgłośni Polskiego Radia]

Włodyga A., Baśniowy świat redaktora Tomanka, „Czas”, 1975, nr 29.

Radio w czasach kryzysu 1980- 1994


Boży Dar czeka na zmiennika, „Kurier Lubelski”, 26.04.1988.

Boży Dar nadaje od ćwierć wieku, „Kurier Lubelski” 30.04.1987.

Brzezińska M., Uśmiech rzeczywistości, czyli prywatny dziennik radiowca, „Akcent” 1993, nr 3, s. 132- 138.

Czerwińska E., Radio Lublin, „Stop” 1992, nr 10.

Chromcewicz P., Marzenia z radiobutiku. Rozmowa z red. nacz. Radia Lublin Januszem Winiarskim, „Dziennik Lubelski” 1991, nr 43.

Dybek A., 102,2 MHz nocą, „Gazeta w Lublinie”, 1992, nr 165.

Gzella A. L., Mistrzowie dialektycznej informacji BBC w Lublinie, „Dziennik Lubelski” 1991, nr 95.

Koc J., Radio Lublin, „Gazeta w Lublinie” 1992, nr 120.

Kowalczyk A. Z., Radości i smutki lubelskiego radia, „Tygodnik Chełmski”, 1987, nr 38.

Łęski J., Co się zmieniło w lubelskiej rozgłośni radiowo- telewizyjnej, „Biuletyn Solidarności” 1990, nr 37.

Nie chcę wchodzić w żaden układ polityczny. Rozmowa z szefem lubelskiego Ośrodka Radiowo- Telewizyjnego Olafem Olszewskim, „Dzień 1991, nr 158.

Nie widzę innej drogi- rozmowa z Jerzym Janiszewskim, „Gazeta w Lublinie” 1991, nr 24.

Pomorski J., Radio Lublin najlepsze. Sondaż DEMOS- u, „Gazeta w Lublinie” 1991, nr 53.

Staruszek Boży Dar nie odpocznie, „Kurier Lubelski”, 16.02.1989.

Świat w RL, „Dziennik Lubelski” 1991, nr 79.

Świat w Twoim domu. Rozmowa z red. Nacz. Radia Lublin Januszem Winiarskim, „Gazeta Domowa” 1992, nr 19.

Tłuczkiewicz T., Z lubelskim brzmieniem, „Kamena” 1984, nr 14.

Z Piask nie gorzej lecz inaczej, „Dziennik Lubelski” 1991, nr 10.

Radio Lublin 1994- 2004


Co słychać w Radiu Lublin?, „Kurier Lubelski” 25.04.1996.

Cztery nominacje na stulecie radia. Sukces lubelskich radiowców, „Kurier Lubelski” 1996, nr 176.

Konieczny W., Analiza wyników badań audytorium Radia Lublin z lat 1994- 1995 oraz analiza struktury programu za grudzień 1995, „Off Air” 1996.

Laury w eterze, „Gazeta w Lublinie”, 26.04.1995.

Nasze Radio Lublin, „Gazeta w Lublinie”, 1996, nr 103.

Radio gra nieczysto, „Dziennik Wschodni”, 15.07.1996.

Radio Lublin: „Gramy czysto”, „Dziennik Wschodni” 16.07.1996.

Radio Lublin i jego konkurenci- To dla ciebie gra… ,”Gazeta w Lublinie” 1995, nr 2.

Rośnie imperium Radia Lublin, „Dziennik Wschodni”, 30.08.1995.

Świąder J., Uczymy się na blędach. Rozmowa z Janem Nowackim, szefem programowym Radia Lublin, „Dziennik Wschodni”, 1996, nr 235.

Konkurencja w eterze 1992- 2004


Biały W., Tu sroczka kaszkę ważyła- notatki z przesłuchań o lokalna antenę, „Gazeta w Lublinie”, 11.04.1994.

Bigoraj B
., Centralne radio w mieście.- Radio Centrum w Lublinie, ,,Dziennik Wschodni” 1998, nr 54, s. 10.

Brzuskiewicz J
., Przesłuchanie rozpoczęte. Komu radio, komu telewizja, „Gazeta w Lublinie”, 1994, nr 101.

Brzuskiewicz J
., Puls tak, Rytm nie. Rozdano koncesje radiowe, „Gazeta w Lublinie” 1994, nr 101.

Ciastoń A
. M., Radio Centrum. Tu Ośrodek Radia akademickiego, ,,Kurier Lubelski”1978, nr 283, s. 3, fot.

Hendler A
., Miasto radiowców- 10 stacji radiowych zabiega o słuchacza w zaledwie czterystatysięcznym Lublinie, [w:] Media , Polska, Radio, 1995. [raport specjalny]

Katolicka rozgłośnia w Lublinie, „Dziennik Lubelski”, 08.04.1994.

Kolejka do anteny, „Kurier Lubelski” 1995, nr 229.

Majewski M
., Pierwsze radio miejskie, „Gazeta w Lublinie”, 11.03.1995.

Maryja nadaje z masztu: Ryki: otwarcie centrum radiowo-telewizyjnego, ,,Dziennik Wschodni” 2000, nr 292, s.4, fot.

Mikrofonem po oczach, „Kurier Lubelski”, 28.02.1994.

Nowe radio już PULS- uje, „Dziennik Lubelski” 1992, nr 247.

Pirat piratowi nie równy, „Dziennik Lubelski”, 11.04.1994.

Preludium do koncesji. Zadyma w eterze, „Kurier Lubelski”, 22.02.1994.

Puls, Zetka i jedynka. Czego słuchamy w Lublinie, „Gazeta w Lublinie” 1996, nr 229.

Radio Centrum na antenie, „Kurier Lubelski” 1995, nr 230.

Radio Lublin i jego konkurenci- To dla ciebie gra… ,”Gazeta w Lublinie” 1995, nr 2.

Radio Lublin za Pulsem, „Dziennik Wschodni”, 25.04.1996.

Romejko M
., Ucho na PULS-ie, „Dziennik Lubelski” 1993, nr 29.

Szubiela J
., Radio gra, słuchacz wybiera: rozmowa z Robertem Rycąblem. Radio Rytm w woj. Lubelskim, ,,Gazeta w Lublinie” 1998, nr244, dod. ,,Reklama i Media”, s. 2.

W kogo jesteśmy zasłuchani? ,Kurier Lubelski”, 18.09.1996.

Zadyma w eterze- Mikrofonem po oczach, „Kurier Lubelski”, 01.03.1994.

TV w Lublinie

 
Brzuskiewicz J
., Przesłuchanie rozpoczęte. Komu radio, komu telewizja, „Gazeta w Lublinie”, 1994, nr 101.

Chabros H
., 1 maja lubelski ośrodek telewizyjny rozpocznie przekazywanie programu, „Kurier lubelski”, 1962, nr 40, s. 2.

Derecki M
., Jak zostać prezenterem TV? (Eliminacja w Lublinie), ,,Kamena” 1978, nr 10, s. 8-9, il.

Górniak G
., Kablówka wzbudza emocje: (,,niewygodne pytana” skierowane do dyrektora Polskiej Telewizji Kablowej Lublin), ,,Kurier Lubelski” 1998, nr 64, s.8.

Klusek W
., Za Rzeszowem, ale przed Krakowem: Panorama Lubelska w rankingu programów informacyjnych TV, ,,Kurier Lubelski” 2000, nr 168, s. 1.

Maryja nadaje z masztu: Ryki: otwarcie centrum radiowo-telewizyjnego, ,,Dziennik Wschodni” 2000, nr 292, s.4, fot.

Nie chcę wchodzić w żaden układ polityczny. Rozmowa z szefem lubelskiego Ośrodka Radiowo- Telewizyjnego Olafem Olszewskim, „Dzień 1991, nr 158.

Olak R
., Zamiana miejsc: rozmowa z Tadeuszem Doroszukiem, nowym dyrektorem lubelskiej telewizji, ,,Kurier Lubelski”,2000, nr 119, s. 1-2, fot.

Rybicka J
., Nikt nie traktował nas poważnie: jak powstawała lubelska telewizja..., rozmowa z Tadeuszem Chwałczykiem, „Dziennik Wschodni” 1998, nr 94, s. 10-11, fot.

Tłuczkiewicz T
., Lublin. Z anteny PR i ekranu TV, „Rocznik” 1971, s. 174- 177; 1972, s. 199- 203; 197, s. 154- 157; 1974, s. 150- 154.

Wójcikowski W
., Telewizja, ,,Sztandar Ludu” 1978, nr120, s.3, fot. [Stan upowszechnienia telewizji w regionie lubelskim]