Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bibliografia – Marcin Wroński

(wybór)

Opowiadania:

Udo Pani Nocy i inne opowiadania, Lublin 1992.
Dni miodnego lata, „Mała Ulicznica” nr 7, 1993.
Parasolnikow, „Lampa i Iskra Boża” nr 7, 1994.
Nocna zmiana, „Mała Ulicznica” nr 8, 1994
Baedecker lubelski (z Opowieści do trolejbusu), „Mała Ulicznica” nr 10, 1995.
Nadzwyczajna głębia uczuć (z Opowieści do trolejbusu), „Lampa i Iskra Boża” nr 10 (15), 1996.
Historia nieudaczności (fragmenty), [w:] Antologia Od Nowa. Siedlecka antologia młodej prozy, Siedlce, Miejski Ośrodek Kultury, 1998.
Siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt..., „Ulica Wszystkich Świętych. Miesięcznik Mail Artu” nr 9 (47), 2003.
Mons 44 [w:] Deszcze niespokojne (antologia), Lublin, Fabryka Słów, 2005.
Wąż Marlo, tom I (fragment), „Esensja” nr 3 (LV), 2006.
Niewiele brakowało [w:] Tempus fugit (antologia), t. I, Lublin, Fabryka Słów, 2006.
Piękne jesteście, przyjaciółki moje
[w:] A.D. XIII (antologia), t. I. Lublin, Fabryka Słów, 2007.

Powieści:

Obsesyjny motyw babiego lata, Lublin, PoliART Studio, 1994.
Wąż Marlo, tom I, Lublin, Fabryka Słów, 2006.
Komisarz Maciejewski. Morderstwo pod cenzurą, Lublin, Red Horse, 2007.
Komisarz Maciejewski. Kino „Venus”, Lublin, Red Horse, 2008.

Dramaty:

Pasja według Marcina, „Mała Ulicznica” nr 9, 1994
90 lat Rządu Ludowego (scenariusz widowiska ulicznego), Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN i Akademia Obywatelska, Lublin, 6 IX 2008.

Książki popularnonaukowe:

Kosmos [z serii:] Glob – odkrywanie świata, Lublin, Wydawnictwo Paweł Skokowski, 2001. (dla młodzieży; adaptacja na podstawie tekstu Pierre'a Bona w tłumaczeniu Kazimierza Deryło)
Księga kosmosu, Lublin, Wydawnictwo Paweł Skokowski, 2001. (dla dzieci; adaptacja oryginału francuskiego Émilie Beaumont i Marie-Renée Pimont)

Eseje historyczne i artykuły:


Młot na Prometeusze, czyli o szukaniu Diabła
, „Brytan od Nowa” nr 17, 1995.
Życie literackie Józefa Czechowicza. Na marginesie wiersza „We czterech”, „Roczniki Humanistyczne” tom XLVIII, zeszyt 1 – 2000; także wersja nieco ulepszona w: Czytanie Czechowicza, praca zbior. pod red. Pawła Próchniaka i Jacka Kopcińskiego, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2003, s. 233-242. (artykuł o lubelskim życiu literackim w międzywojniu).
Lubelski tygiel, „Gazeta Petersburska” nr 8 (99), 2008.
Lubelska wojna pomnikowa, „Gazeta Petersburska” nr 1 (101), 2008-2009.


Źródło
http://www.marcinwronski.art.pl/
 

Słowa kluczowe