Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bibliografia – Kinematografia w Lublinie

Spis treści

[RozwińZwiń]

Kinematografia w Lublinie do 1939 r.Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Derecki M., Kino ,,Gwiazda” (w Lublinie), ,,Gazeta w Lublinie”-,,Weekend” 1992, nr 2, s. III, il.

Derecki M., Pierwszy lubelski iluzjon, ,,Kurier Lubelski” 1987, nr 237, s. 4; nr 242, s. 4-5. [Kino Staromiejskie w Lublinie]

Derecki M., ,,Samobójczy trup wisiał na chustce...”. (Kino rodziny Makowskich w Lublinie), ,,Kamena” 1978, nr 8, s. 7, 12 il. 

 

Derecki M., ,,Sinematograf” w Lublinie czyli felieton jubileuszowy, ,,Kamena” 1986, nr 26, s. 15. [Początki kina w Lublinie]

Józefczuk G., Jutro ożyje przedwojenny Lublin, ,,Gazeta w Lublinie" 20001, nr 91, s. 1. [Magierski Stanisław, amatorski przedwojenny film o Lublinie]

Kuryluk J., Pierwszy lubelski „kinematograf”, „Kamena” 1962, nr 24, s. 15.

Piwowarczyk A., Pierwszy recenzent w bardzo starym lubelskim kinie, ,,Kurier Lubelski” 2001, nr 109, dod. ,,Kurier Magazyn” s. II, fot.

Wiśniewski Leszek, Sprzedaj palto, idź do Rialto, ,,Dzień” 1990, nr 142, s. 16. [Lubelskie kina]

Kinematografia w Lublinie 1939 - 1945 r.Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Cmentarzysko Europy. Film o Majdanku, „Rzeczpospolita”, 1944, nr 115, s. 3.

Derecki M., Kinomania, ,,Sztandar Ludu” 1989, Film o Majdanku nr 81, s. 10: Narodziny ,,PKF", nr 87, s. 6, fot.

Korneluk W., W służbie X muzy, ,,Kultura i Życie”1969, nr 43, s.1. [ Kinematografia lubelska w 1945 r.]

Stępniak Z., Niezapomniany czterdziesty czwarty, ,,Magazyn filmowy” 1969, nr 33, s. 10-11, il. [Początki kinematografii w Lublinie]

W kinoteatrach lubelskich, „Rzeczpospolita” 1944, nr 25, s. 4. [sytuacja kin lubelskich w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu]

Wierzewski W., Polska Lubelska (w filmie). Dialog z tradycją najnowszą, ,,Film” 1978, nr 19, s. 3-5 il. Wohl S., W Chełmie i Lublinie. O historycznych dniach lipca roku 1944, ,,Film”1969, nr 28 /29, s. 8-9, il.[ Dot. pracy filmowców]

Kinematografia w Lublinie 1945 - 1989 r.Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Bielecka-Hołda Małgorzata, Aż Wałęsa się zdziwił: dokument Linkowskiego o lubelskich strajkach 1980 roku, ,,Gazeta W Lublinie” 2000, nr 169, s.5. [Ogólnopolskie seminarium filmowe Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, 10-14 listopada 1999 roku w Akademickim Centrum Kultury ,,Chatka Żaka” w Lublinie]

Chomicki M., Historia Kosmosu, ,,Spojrzenia” 2002, nr 1, s. 41-43.

 

Derecki Mirosław, Jak pan to robi? Rozmowa z Piotrem Kotowskim, animatorem kultury filmowej, ,,Kamena" 1985, nr 11, s. 10, fot [DKF ,,Bariera"]

Derecki M., Kino ,,Gwiazda” (w Lublinie), ,,Gazeta w Lublinie”-,,Weekend” 1992, nr 2, s. III, il.

Derecki M., Lubelska kinematografia, ,,Kalendarz lubelski” 1970 s. 94-100, il.

Derecki M., Pierwszy lubelski iluzjon, ,,Kurier Lubelski” 1987, nr 237, s. 4; nr 242, s. 4-5. [Kino Staromiejskie w Lublinie]

Derecki Mirosław, ,,Samobójczy trup wisiał na chustce...”. (Kino rodziny Makowskich w Lublinie), ,,Kamena” 1978, nr 8, s. 7, 12 il.

Derecki Mirosław, Weekend wspomnień, Lublin 1998.

 

DKF ,,Bariera” czyli jak kochać film, ,,Kurier Lubelski”, 1979, nr 289, s. 5 il. [Dyskusyjny Klub Filmowy przy UMCS]

Dybek Agnieszka, Dyskusyjny Klub Filmowy ,,Bariera": sylwetki prezesów, ,,Gazeta Wyborcza"2002, nr 265, dod. ,,Lublin" s. 2. [Piotr Kotowski, Jan Orzechowski, Ewa Zawadzka-Mazurek, Stanisław Krusiński]

Dybżyński Janusz, Jestem umiarkowanym optymistą. Kino bez widowni nie ma żadnego sensu. Rozmowa z Piotrem Kotowskim, prezesem DKF-u ,,Bariera”, ,,Gazeta w Lublinie” 1991, nr 181/182, s. 9, rys.

Dyskusyjny Klub Filmowy ,,Bariera” (w Lublinie), ,,Informacja Kulturalna”, 1980, nr 1 /2, s. 24-26.

Dziedzic Ewa, Wagary w kinie? Młodzieżowa Akademia Filmowa (w Lublinie), ,,Dziennik Lubelski” 1992, nr 11, s. 10.

 

Giżycki Jerzy, Filmowe ,,Spotkanie pod gruszą”, ,,Ekran” 1966, Nr 47, S.7, il. [III Festiwal Filmów Rolniczych w Lublinie]

Gnot Lesław, Lubelska X Muza, „Ekran” 1964, nr 27, s. 3.

 

Grodzki Bogusław, Rudaś Monika, Kino z dyskusją. Rozmowa z Piotrem Kotowskim, ,,Dzień” 1990, nr 13, s. 6.

Informator filmowy, Lublin 1959.

Kamiński Ireneusz Jan, Czy student lubi Brahmsa?, ,,Kamena” 1968, nr 20, s.5. [M.in. o działalności studenckiego kina ,,Chatka Żaka”]

 

Kamiński Ireneusz, Lubelska ,,gorączka” filmowa, ,,Informator Kulturalny” 1976, nr 8/9, s. 27-29 [Dyskusyjny Klub Filmowy w Lublinie]

 

Klub szkolny (filmowy) w Lublinie, ,,Biuletyn Polskiej Federacji Filmowej”, 1967, nr 3, s.93-100, powiel.
Kozioł Zdzisław, Czy rzeczywiście kryzys?, „Film” 1964, nr 47, s. 6- 7. [Frekwencja w kinach woj. lubelskiego]

Kreyser Ryszard, XII Ogólnopolski Konkurs na Film Amatorski, Lublin 1964, ,,Fotoamator” 1965, nr 1, s. 7-8. [M.in. wzmianki o Amatorskim Klubie Filmowym ,,Zamek” w Lublinie]

 

Krupa Dariusz, Jubileusz kina ,,Medyk”, ,,Alma Mater” Lublin 1998, nr 1, s. 128-129.

 

Krusiński Stanisław, Filmowe uniwersytety, ,,Kurier Lubelski" 1985, nr 13, s. 5. [DKF-y Lubelszczyzny]

 

Krusiński Stanisław, Wideomania w natarciu. Rozmowa z kierownikiem Okręgowej Wideoteki w Lublinie Zdzisławem Kotem, ,,Kurier Lubelski” 1988, nr 133, s. 3, fot.

 

Lis Józef, O lubelskich kinach rozmowa z... Rozmowa z Mieczysławem Makowskim, ,,Sztandar Ludu” 1966, nr 146, s. 4, il.

 

Łoziński Roman, Mysz zrodziła górę. Pokłosie FFR (Festiwalu Filmów Rolniczych), ,,Kultura i Życie”1966, nr 42, s.2.

 

Malatyńska Maria, Skrawki dokumentacyjne, ,,Przekrój” 2000, nr 33, s. 8. [ Strajki 1980-1981 w okręgu Lublin]

 

Mały bilans pracy z filmem. Z życia DKF-ów, ,,Kamera”1967, nr 11, s.16. [Dot. Technikum Chemicznego w Lublinie]

 

Mańkowski Zygmunt, Na królewskim Zamku, ,,Informator Kulturalny” 1986, nr 2/3, s. 92-95. [M.in. o działalności Klubu Filmowego przy WDK w Lublinie]

 

Mazurek Maria, Odwiedzamy Wojewódzkie Zarządy Kin. Lublin, ,,Kinotechnik” 1967, nr 2, s. 14-16, il., tab.

 

Miazga Zbigniew, Czy kryzys kina? Rozmowa z dyrektorem Okręgowej Instytucji Rozpowszechniania Filmów w Lublinie Franciszkiem Baraniukiem, ,,Sztandar Ludu” 1988, nr 5, s. 6.

 

Mierzwa Kazimierz, Nieodzowny atrybut nowoczesności. Rozmowa z kuratorem Lubelskiego Okręgu Młodzieżowy klub filmowy. Dyskutujemy nad filmem krótkometrażowym, ,,Kamera”1965, nr 3, s.4-5, il. [Technikum Chemiczne nr 1]

 

Mołda Jan, Centrum Szkolnej Kultury Filmowej w Lublinie, ,,Głos Nauczycielski” 1976, nr43, s. 11

 

Mruklik Barbara, Szybkimi krokami, „Ekran”, 1964, nr 27, s. 7. [kluby filmowe]

 

Mruklik Barbara, Ambitne w zamyśle - trudne w realizacji, ,,Kino” 1980, nr 1, s. 2-3, il.


Na festiwalu ryczą krowy... IV Festiwal Filmów Rolniczych w Lublinie, ,,Kamena” 1968, nr 26, s.10.

Nieopłacalne ,,bergmany”? (Sprawy upowszechniania kultury filmowej w woj. lubelskim), ,,Kamena” 1977, nr 4, s. 9 il.

 

Oleksiak Andrzej, Włodarczyk Paweł, OPRF (Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Lublinie)- wczoraj i dziś, ,,Kinotechnik”1978, nr 4, s.18-22, fot. tab.

 

Osęka Andrzej, Lubelski lipiec: jawa czy sen, ,,Gazeta Wyborcza” 2000, nr 176, s.13. [Strajki 1980-81; film Grzegorza Linkowskiego ,,Przed Sierpniem był Lipiec”]

 

Pawlukiewicz Marek, Przeciwko egzystencji zredukowanej, ,,Kultura” 1980, nr 1, s. 14.

 

Plisiecki Janusz, Film polski w klubie młodzieżowym. Opiekun Dyskusyjnego Klubu Młodzieżowego przy Technikum Chemicznym nr 1 w Lublinie, ,,Biuletyn Polskiej Federacji Filmowej”, 1965, nr 1, s. 94-99, powiel.


Pochwała ,,Bariery”(DKF w Lublinie), ,,Kamena” 1978, nr 7, s. 14;


Pochwała ,,Bariery", ,,Kamena" 1983, nr 14, s. 11.

 

Połoncarz Danuta, O nowym kinie. Rozm. (as), ,,Kurier Lubelski” 1979, nr 232, s.4. Rozmówki Kuriera. [Ośrodek Kultury Filmowej przy Domu Nauczyciela w Lublinie]

Popatrzcie na widownię. Z filmem na ty, ,,Walka Młodych” 1973, nr 19, s.9 il.

 

Siemion Monika, Amatorski Klub Filmowy na Zamku, ,,Sztandar Ludu” 1965, nr 65, s.4.

 

Skoczowska Anna, Małe kino. Blaski i cienie Lublina, ,,Kurier Lubelski” 1988, nr 23, s. 1, 4. [Braki lokalowe]

 

Szeloch Katarzyna, Kinomanki: rozmowa z Barbarą Kotowską i Marylą Wosik założycielkami Dyskusyjnego Klubu Filmowego ,,16” w Domu Kultury SM Czechów, „Kurier Lubelski” 2001, nr 40, dod. ,,Magazyn”, s. IV.

 

Stradomski Wiesław, Spotkania i opinie: (XIV) Lublin, „Kinotechnik”, 1961, nr 11, s. 3443- 3446. [kina w Lublinie i na Lubelszczyźnie]


Szkolnego Tadeuszem Kackim, ,,Kamena” 1971, nr 5, s. 31-33, il. [Film w szkolnictwie Lubelszczyzny]

 

Świtacz Zofia, Stępniak Zbigniew, Dorobek kinematografii w Lubelszczyźnie, „Kamena” 1954, nr 1/3, s. 138- 139. [Działalność Okręgowego Zarządu Kin]

 

Toczyński Zdzisław, Wojewódzki Przegląd Filmów Amatorskich (WDK 19-20 maja 1973 r.), ,,Informacja Kulturalna” 1973, nr 7 / 8, s.16-17.

 

Tomaszewska Alina, Sprawy X Muzy na szczeblu OZK, „Kultura i Życie”, 1956, nr 26, s. 2. [Okręgowy Zarząd Kin]

 

Turżańska Wiesława, ,,Bariera” ciągle kontrowersyjna: rozmowa z Piotrem Kotowskim, prezesem Dyskusyjnego Klubu Filmowego (w Lublinie), ,,Czas” 2000, nr 31, s. 9-10.


Uczestniczyć w kulturze, ,,Kamena” 1977, nr 26, s.14. Ekran i Widz.

 

Wiśniewski Leszek, Sprzedaj palto, idź do Rialto, ,,Dzień” 1990, nr 142, s. 16. [Lubelskie kina]

Wypisy z lat piętnastu, ,,Sztandar Ludu” 1987, nr 261, s. 9, fot. [DKF ,,Bariera”]

 

Zając Anna, Bariera ,,Bariery”, ,,Dziennik Wschodni” 1997, nr 3, dod. ,,Agrobiznes” 6 II 1997, s. K. III. Fot. ( DKF w Lublinie)

Z Lublina raport optymistyczny. Z filmem na ty, ,,Film” 1973, nr 22, s. 4 il.

 

Zaremba Janusz, Lubelskie inicjatywy, „Ekran” 1963, nr 29, s. 11. [Lubelskie Dni Filmowe]”

Kinematografia w Lublinie po 1989 rokuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Dotacją w film, ,,Czas” 2000, nr 7, s. 10.

Dybek Agnieszka, Jak w kinie, ,,Gazeta w Lublinie” 1991, nr 184, s.1, rys. [Dzierżawa kina Kosmos w Lublinie]

Dybek Agnieszka, Kinobiznes, ,,Gazeta w Lublinie” 1995, nr 201(właśc.21), ,,Gazeta dla Przedsiębiorczych”, nr 6, s. VII.

Jałowiec Piotr, Sukcesem jest to, że w ogóle funkcjonujemy… Rozmowa z Jerzym Cichomskim dyrektorem lubelskiego oddziału Instytucji Filmowej Dystrybucji Filmów MAX, ,,Tygodnik Współczesny” 1991, nr 28, s.13.

Józefczuk Grzegorz, Okno na rozstaje. Kino - zakończono festiwal ,,Rozstaje Europy", ,,Gazeta Wyborcza" 2003, dod. ,,Lublin", s. 5.

Józefczuk Grzegorz, Przeszłość nie do zapomnienia. Dni filmu dokumentalnego ,,Rozstaje Europy", ,,Gazeta Wyborcza" 2002, nr 88, dod. ,,Lublin", s. 5.

Kasprzak Dariusz, Czarny kot polskiej dystrybucji (filmów. Firma ,,Black Cat” w Lublinie), ,,Gazeta w Lublinie” 1992, nr 202, s. 3, fot.

Kiszczak Agnieszka, ,,Nie zabierajcie nam kina”: dzisiaj kino Wyzwolenie przechodzi w ręce Instytucji Filmowej Max Film z Warszawy: siedem zatrudnionych tam osób straci pracę, ,,Dziennik Wschodni” 2003, nr 297, s. 9.

Lebecka Magda, Rozstaje Europy są w Lublinie, ,,Kino” 2002, nr 5, s. 64-65.

Magdziuk Małgorzata, Videopiractwo po lubelsku, ,,Dziennik Lublin"1991, nr 153, s. 5.

Miazga Zbigniew, Festiwalowe obrachunki, ,,Dziennik Wschodni” 1998, nr 190, s. 7.

Miazga Zbigniew, Kinowa pańszczyzna. Lubelscy kinomani przysparzają zysków warszawiakom, ,,Dziennik Wschodni” 2002, nr 5, s. 3.

Prus Małgorzata, Kosmos dla Lublina: sukces lubelskiego sejmiku w sprawie kin, ,,Kurier Lubelski” 2003, nr 127, s. 3. [Konflikt między instytucją filmową Max Film a Urzędem Marszałkowskim woj. Lubelskiego o prawo do kina Kosmos i innych lubelskich kin]

Szeloch-Zalewska Katarzyna, Kosmos, Wyzwolenie, Robotnik. Raport o stanie kin (lubelskich), ,,Na Przykład” 1994, nr 12, s. 8-9, il.

Sztyler Agnieszka Maria, Festiwal sześciu premier. Rozstaje Europy – zakończyła się V edycja, ,,Gazeta Wyborcza” 2004, nr 81, dod. ,,Lublin”, s. 6.

Turżańska Wiesława, Ciekawie na ,,Rozstajach Europy”: II Miedzynarodowe Dni Filmu Dokumentalnego w Lublinie, ,,Kurier Lubelski” 2000. nr 288, s. 4.

Turżańska Wiesława, Odrzucanie stereotypów na Rozstajach Europy: II Międzynarodowe Dni Filmu Dokumentalnego w Lublinie, ,,Czas” 2000, nr 52/53, s. 24.

Wiśniewski Radomir, Pusto przed ekranem: widzów coraz mniej, a mają powstawać nowe kina, ,,Dziennik Wschodni” 2002, nr 8, s. 8.

Zając Anna, Bariera ,,Bariery”, ,,Dziennik Wschodni” 1997, nr 3, dod. ,,Agrobiznes” 6 II 1997, s. K. III. Fot. ( DKF w Lublinie)

Filmowe lubliniana i produkcje lubelskieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści


Filmowe Lubliniana, ,,Kurier lubelski”1974, nr 172, s. 4, il., Lubelszczyzna w filmach, Tamże, nr 177, s.4 il. [Konkurs-plebiscyt]

Cyfrowy świat pogranicza: archiwa filmu dokumentalnego w Lublinie, ,,Rzeczpospolita" 2004, nr 124, s. A. 12.

Gnot Małgorzata, Tajemnice Modrzejewskiej, ,,Kurier Lubelski” 1998, nr 176, s. 5, fot. [Realizacja filmu w Lublinie]

Gzella Alojzy Leszek (gal), Film o KUL, ,,Dziennik Lubelski” 1990, nr 232, s.

Jak filmować historię? Na marginesie filmu ,,Wyrok śmierci”, ,,Kamena” 1980, nr 18, s. 1, 6-7. [W dyskusji udział wzięli:Witold Orzechowski, Zygmunt Mańkowski, Józef Szymański, Mirosław Derecki]

Jałowiec Piotr, Sztukmistrz z Lublina (wg. powieści I. B. Singera), ,,Tygodnik Współczesny” 1991, nr 34, s. 11.

Józefczuk Grzegorz, Jutro ożyje przedwojenny Lublin, ,,Gazeta w Lublinie" 2001, nr 91, s. 1. [Magierski Stanisław, amatorski przedwojenny film o Lublinie]

Józefczuk Grzegorz, Prowincjonalna kraina cudów: premiera ,,Magicznego Miasta", ,,Gazeta w Lublinie" 2001, nr 97, s. 5 [,,Magiczne Miasto" - film o Lublinie w reż. Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk]

Kazimierczuk Zdzisław, Lubelszczyzna na taśmie filmowej. Kontrasty i zmiana oblicza regionu, ,,Sztandar Ludu” 1965, nr 243, s.1.

Loś Anna, Jan Rybkowski kręci nowy film w Lublinie, ,,Kurier Lubelski” 1977, nr 157, s. 4, fot. [Zdjęcia do filmu ,,Granica" wg Zofii Nałkowskiej]

Miazga Zbigniew, Pogonili krasnoarmiejców: Bogusław Wołoszański rozpętał w Lublinie wojnę polsko-bolszewicką, ,,Dziennik Wschodni" 2001, nr 197, s. 18. [B. Wołoszański ,,Bolszewicy rozgromieni w Lublinie" z planu filmowego Sensacji XX wieku]

Miazga Zbigniew, Z lubelskiego planu ,,Chopina" dziś premiera ,,naszego filmu". Lublin zagrał Paryż, a Pałac w Kozłówce paryskie Salony, ,,Dziennik Wschodni" 2002, nr 51, s. 9.

Molik Andrzej, ,,Magiczne Miasto" scen. i reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, ,,Kurier Lubelski" 2001, nr 96, s.4.

Mróz Mariusz, Reżyser na rozstajach: Grzegorz Linkowski, ,,Spojrzenia” 2000, nr 12, s. 14-15.

Nowakowski Michał, KUL-owska fabryka snów: Akademickie Studio Filmowe KUL jest jedynym tego typu stowarzyszeniem w Lublinie, ,,Kurier Lubelski” 1998, nr 163, s.4, fot.

Pawłowska Monika, Podróż trzech taśm: dokumenty Linkowskiego, ,,Gazeta Wyborcza" 2002, nr 265, dod. ,, Lublin" s. 4.

Pokrzycka Magda, Z dokumentem na podbój Europy: film dokumentalny nie jest newsem, żyje własnym życiem, ,,Kurier Lubelski" 2004, nr 76, dod. ,,Sukces", s. 4. [Film dokumentalny Grzegorza Linkowskiego]

Prus Małgorzata, Kobieta z kamerą. Jest jedną z trzech kobiet operatorów obrazu w Polsce, ,,Kurier Lubelski" 2003, nr 234, dod. ,,Sukces", s. 6. [Dorota Nowakowska dokumentalistka, reżyser i operator obrazu z Lublina]

Prus Małgorzata, Byk Złotego Lwa: Gdynia po lubelsku, ,,Kurier Lubelski" 2004, nr 225, dod. ,,Magazyn", s. 5.

Orzechowski Witold, Jeszcze raz wojna. Rozmowa z reżyserem (filmu ,,Wyrok śmierci”, którego akcja rozgrywa się w Zamościu i Lublinie), ,,Tygodnik Zamojski”, 1979, nr 6, s.4-5 fot.

Skarżyński Janusz, W imię sprawiedliwości, ,,Za Wolność i Lud”, 1976, nr 51, s. 15, fot. [ Film ,,Zagrożenie”, którego scenariusz został oparty na książce Danuty Brzosko-Mędryk ,,Czy świadek szuka zemsty”]

Stępniak Zbigniew, Filmowe lubliniana, ,,Kalendarz Lubelski” 1976, R. 19, s. 159-163. [Twórczość filmowa związana tematycznie z Lubelszczyzną]

Świąder Janusz, Samobójstwo radzieckiego szpiega: relacja z lubelskiego planu ,,Sensacji XX wieku" B. Wołoszańskiego, ,,Dziennik Wschodni" 2002, nr 6, s. 2.

W Lublinie powstaje film o Bolesławie Bierucie, ,,Sztandar Ludu” 1979, nr 75, s.1.

Wojnarowicz Stanisław W., Realizacja filmu ,,Zagrożenie” dobiega końca (Lublin-Majdanek), ,,Kurier Lubelski” 1976, nr 68, s. 6 fot.

Zagrożenie. Dyskusja nad problemami filmu. (M.in. obóz koncentracyjny na Majdanku). Wypow.: Danuta Brzosko-Mędryk ( i in.). Oprac. Alojzy Leszek Gzella, ,,Kurier Lubelski” 1976, nr 246, s. 3, 8 fot.

Zielnik zasuszonych wspomnień? Premiera filmu ,,Scena Plastyczna KUL”, ,,Dziennik Lubelski” 1992, nr 33, s.3.