Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bibliografia Grupy Zamek

Artykuły

 
1. [gal.], Młodzi ludzie z Lublina będą wystawiani w Paryżu, Mediolanie, Brukseli i Londynie, „Kurier Lubelski”, R. 1960, nr 46.
2. [grt.], Sztuka, która mówi i świeci znalazła swoją siedzibę w galerii Foksal PSP, "Express Wieczorny", R. 1966, nr 195.
3. Bogucki J., W Elblągu, "Kultura", R. 1965, nr 37.
8. Borowski W., Jurek i Włodek w drodze, [w:] Grupa Zamek. Lublin 1956-1960. Doświadczenie struktur, Łódź 2002.
12. Bury J., Kreowanie pustki - rozmowa z Włodzimierzem Borowskim, „Opcje”, R. 2001, nr 40. 
13. Dajbor K., Lublin - wystawa Włodzimierza Borowskiego, „Współczesność”, R. 1966, nr 11.
16. Gzella A., Lustrzana wystawa, "Kurier Lubelski", R. 1966, nr 151.
17. Herbert Z., Zamek i Zachęta, „Tygodnik Powszechny”, R. 1957, nr 22.
19. Janecki S., O zafascynowanych tworzywem, "Więź", R. 1959, nr 2.
24. Kowalska B., O grupie "Zamek", "Trybuna Ludu", R. 1958, nr 275.
31. Ludwiniana, red. F. Ojda, G. Borkowski, Warszawa 2005.
36. Ludwiński J., Wystawa Grupy "Zamek", "Życie Literackie", R. 1957, nr 21 (dodatek "Plastyka", nr 2).
38. Ludwiński J., Jan Ziemski. Przeciw abstrakcji bezforemnej, "Struktury", R. 1959, nr. 7. Przedruk w: Grupa Zamek. Lublin 1956-1960. Doświadczenie struktur, Łódź 2002.
44. Małkowska M., Anarchista z Zamku - wystawa prac Włodzimierza Borowskiego, "Życie Warszawy", R. 1992, nr 187.
45. May M., Ptaszkowska H., "Zamek" w opinii plastyków polskich, "Sztandar Ludu", R. 1957, nr 154.
 
50. Moskalewicz M., Przygoda z czasem i techniką. Artony A i B Włodzimierza Borowskiego, [w:] Grupa "Zamek". Historia - krytyka - sztuka, red. M. Kitowska - Łysiak, M. Lachowski, P. Majewski, Lublin 2007.
51. Nader L., Od Koła Młodych Plastyków do Grupy Zamek. Krótka historia, [w:] Grupa Zamek. Lublin 1956-1960. Doświadczenie struktur, Łodź 2002.
 
56. Porębski S., Iluzja. Przypadek. Struktura, „Przegląd Artystyczny”, R. 1957, nr 1.
65. Stasiak J., W związku w wystawą grupy Zamek, „Kamena”, R. 1957, nr 22.
72. Woźniakowski J., O III Wystawie Sztuki Nowoczesnej. (Rozważania naiwne), „Tygodnik Powszechny”, R. 1959, nr 39.
73. Woźniakowski J., Włodzimierz Borowski, "Współczesność", R. 1966, nr 12 
 


Opracowania 

1. Grupa "Zamek". Historia - krytyka - sztuka, red. M. Kitowska - Łysiak, M. Lachowski, P. Majewski, Lublin 2007.
2. Kamiński I., Okolice sztuki, Lublin 1983. 
3. Kamiński I., Sztuka w labiryncie, Lublin 1976.
4. Kowalska B., Polska awangarda malarska 1945-1960. Szanse i mity, Warszawa 1988.
5. Lachowski M., Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u, Lublin 2006.
6. Ludwińska - Iwanowicz M., Jerzy Ludwiński - szkic do portretu, Toruń 2004. 
7. Ludwiński J., Epoka błękitu, Kraków 2003.
8. Olszewski A. K., Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 w zarysie, Warszawa 1988.
1. III Wystawa Sztuki Nowoczesnej, CBWA Zachęta, Warszawa 1959. 
2. Artony i manilusy Włodzimierza Borowskiego, BWA, Lublin 1966.
6. Katalog wystawy w ramach Zjazdu Marzycieli (IV Biennale Form Przestrzennych w Elblągu).Prace magisterskie, doktorskie
 

1. Mackiewicz A., Grupa Zamek i dodatek "Struktury" - lubelskie środowisko nowoczesnych 1955-1961, Warszawa 1994 (pca magisterska) maszynopis w IHS UW. 
2. Majewski P., Malarstwo materii w Polsce jako formuła „nowoczesności”, Lublin 2005 (praca doktorska) maszynopis w IHS KUL.
3. Potapczuk C., Grupa Młodych Plastyków "Zamek" z Lublina, Lublin 1991. (praca magisterska) maszynopis WA UMCS