Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bernardyńska 26 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 26.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Numer hipoteczny: 986

Numer przed 1939:26

Numer obecny: 26

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kamienica pełniła funkcję mieszkalną i usługową. W 1928 roku odnotowano istnienie sklepu spożywczego należacego do Marcina Iżyckiego. Według karty realności sporządzonej w 1941 roku w kamienicy istniał sklep spożywczy, a także szewc i rymarz.

KalendariumBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

08 luty 1941 - Karta realności.

HistoriaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Właściciel

Kazimierz Tor, zam. Al. Racławickie 4 i Bolesław Wróblewski, zam. Konopnicka 3.

Mieszkańcy nieruchomości wg zawodu w 1940 roku

Pracownicy umysłowi 1 (na parterze), 3 (na piętrze), 4 (w budynku frontowym).

Wolne zawody 1 (na parterze), 1 (na piętrze), 2 (wolne zawody).

Robotnicy 1 (na poddaszu), 8 (w suterenie), 9 (w budynku frontowym).

Kupcy i przemysłowcy 2 (na piętrze), 2 (w budynku frontowym).

Rzemieślnicy  1 (na piętrze), 1 (w budynku forntowym).

Inne zawody 1 (na parterze), 1 (w budynku forntowym).

Bez zawodu 1 (na parterze), 1 (na piętrze), 1 (na poddaszu), 3 (w budynku forntowym).

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku w 1940 roku

Ogólna ilość mieszkańców

Chrześcijan 75

Mężczyzn 21

Kobiet  26

Dzieci do lat 6 włącznie 11

Dzieci do lat 7-18 włącznie  17

OpisBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Budynek usytuowany jest przy ulicy Bernardyńskiej na parceli o nieregularnym kształcie, z dwiema komórkami na podwórzu. Elewacja główna kamienicy jest dziewięcioosowa z symetrycznie rozstawionymi otworami okiennymi oraz z wejściem na osi środkowej. W elewacji znajdują się cztery balkony, pod dwa na każdej kondygnacji, rozmieszczone symetryczne względem osi środkowej. Elewecja pokryta jest płytkim boniowaniem, a kondygnacje oddzielone gzymsami: kordonowym oddzielającym kondygnajcję pierwszą i drugą oraz wieńczącym. Wejście główne z nadświetlem. Okna w drugiej i trzeciej kondygnacji ozdobione zostały prostymi opaskami oraz zwieńczone grzymsem odcinkowym, jedno okno w elewacji środkowej zwieńczone naczółkiem. Oś środkowa wyodrębniona z elewacji delikatym ryzalitem.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Akta nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 26, APL, sygn. 85.

Księga adresowa Polski, 1929.