Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Archiwum Władysława Panasa – spis nr 8. Frank

 

SPIS NR 8

FRANK

 

 

a)    teksty prof. W. Panasa

 

sygn. 8/1 (teczka): Panas W.,Księga słów pańskich Jakuba Franka jako dzieło literackie”:

- rękopis tekstu, k. 1-8,

- materiały dot. Księgi słów i rękopisy (luźne notatki), k.9-14.

 

sygn. 8/2 (teczka): Panas W., Czaszka Mesjasza:

- notatki rękopiśmienne (zeszyt i luźne kartki), k. 1-54,

- notatki dot. genezy frankizmu i działalności frankistów, k.1-23.

 

sygn. 8/3 (terminarz): Franknotatki prof. W. Panasa, k. 127 plus luźne notatki, k.82.

 

sygn. 8/4 (terminarz): Frank – notatki prof. W. Panasa, k. 216 (od k. 31 nie zapisane).

 

sygn. 8/5 (terminarz): Notatki jerozolimskie (1988). Frank. Materiały o literaturze polsko-żydowskiej:

- notatki prof. W. Panasa, k.320 plus luźne notatki, k.6.

 

sygn. 8/6 (terminarz): J. Frank. Rękopis lubelski. Widzący z Lublina. Notatki schulzowskie:

- notatki prof. W. Panasa, k. 208 plus luźne kartki, k.1-48.

 

a)    teksty obce:

 

sygn. 8/7 (teczka):Kraushar Aleksander, „Frank i frankiści polscy”, Kraków 1895, t.1 (kserokopia), s. 429 i 2 strony tytułowe.

 

sygn. 8/8 (teczka): Kraushar Aleksander, „Frank i frankiści polscy, Kraków 1895, t.2 (kserokopia), s.393 i 1 strona z wizerunkiem czaszki J. Franka.

 

sygn. 8/9 (teczka): Jan Tomkowski [rec.], Jan Doktór „Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnego tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego” , Gazeta Wyborcza z dn. 22-23 II 1992, k.1.

 

 


 

 

Słowa kluczowe