Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Architektura Nałęczowa – styl secesyjny (włoski)

Secesja – jako odrębny styl w architekturze – pojawiła się na przełomie XIX i XX wieku. W założeniu miała być próbą przezwyciężenia XIX-wiecznego historyzmu, czyli powszechnej w poprzednim stuleciu tendencji do niewolniczego powielania form i stylów, zaczerpniętych z minionych epok.

Nowy, awangardowy styl miał stworzyć sztukę na miarę nadchodzącego wieku, poszukując w tym celu form pozbawionych skojarzeń z przeszłością. Architekci dążyli do nowego, dekoracyjnego ukształtowania fasady. W elewacjach zaczęto używać bardziej różnorodnych tworzyw pod względem barwy i faktury: prócz cegły, kamienia, stiuku – wprowadzono ceramikę, stal, beton i szkło. Stosowano swobodny układ okien, które chętnie zamykano łukiem spłaszczonym lub podkowiastym. Gzymsem nadawano kształt falisty, bramę umieszczano asymetrycznie, a nie na osi głównej budynku; balkony zaokrąglano. Ulubiony motyw stanowiły wystające wykusze, łączące kilka pięter. Dzięki temu fasady secesyjne były urozmaicone, malownicze, ożywione grą światła i cienia. Całość zdobiono dekoracją ornamentalną. Kompozycję dopełniano krzywolinijnie powyginanymi kratami balkonów, bram i balustrad.
Architektura secesyjna to nie tylko konwencjonalne budynki, w których ograniczano się do zmiany wyglądu fasad, poprzez zastępienie ornamentów eklektycznych secesyjnymi. Najlepsi architekci secesyjni stawiali sobie nowatorskie zadania zarówno dekoracyjne, jak i konstrukcyjne. Odważyli się odsłonić elementy konstrukcyjne, stalowy szkielet, powierzając im jednocześnie pełnienie funkcji dekoracyjnych. Ornamentyka podkreślała strukturę budowli.
W Nałęczowie styl włoski reprezentuje m.in. willa „Ukraina”.
 

Opracowała Aneta Żuraw
Redakcja: Monika Śliwińska