Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Anna Langfus – kalendarium

Kalendarium życia i twórczości Anny Langfus

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Dzieciństwo i młodośćBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1920
2 stycznia – narodziny Anny Reginy Szternfinkiel, córki Marii (z domu Wajnberg) i Moszka, kupca – w ich domu Lublinie, przy ul. Lubartowskiej 18 (dziś 24);

Zobacz>>> skan aktu urodzenia Anny Langfus
Przeczytaj>>> odpis aktu urodzenia Anny Langfus          


1929
– początek nauki w Państwowym Gimnazjum im. Unii Lubelskiej;

1936 – publikacja pierwszego tekstu (Cyceron i Katylina) w młodzieżowym piśmie „Filomata";

1937
maj
matura w Państwowym Gimnazjum im. Unii Lubelskiej;

1938
14 października – ślub z Jakubem Rajsem, synem Szlomy, kupca;

Zobacz>>> skan aktu małżeństwa Anny Langfus z Jakubem Rajsem
Przeczytaj>>> odpis aktu małżeństwa Anny Langfus z Jakubem Rajsem

październik – wyjazd Anny i Jakuba do Belgii, na studia w Wyższej Szkole Włókienniczej w Verviers;


1939
lipiec–wrzesień – powrót do Lublina na wakacje po pomyślnie zaliczonej sesji egzaminacyjnej i promocji na drugi rok studiów;

WojnaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1939
17 wrześniawkroczenie wojsk niemieckich do Lublina, początek okupacji;

1940
styczeń – praca Jakuba Rajsa w wydziale pocztowym lubelskiego Judenratu;

1941
marzec – utworzenie w Lublinie getta „otwartego", z granicą przebiegającą wzdłuż ul. Lubartowskiej;
maj – eksmisja rodziny Szternfinklów z córką i zięciem z rodzinnego domu Anny przy ul. Lubartowskiej; przesiedlenie w głąb getta;

1942
marzec – początek likwidacji lubelskiego getta; Anna jest świadkiem rozstrzelania dzieci z żydowskiego sierocińca;

Czytaj więcej>>> o likwidacji żydowskiej ochronki

kwiecień
– śmierć ojca Anny (w Lublinie, w nieznanych okolicznościach);
– wyjazd Anny z matką i mężem do Warszawy;

1943
31 maja – śmierć matki Anny w getcie warszawskim;
– ukrywanie się małżeństwa Rajsów po aryjskiej stronie, znajomość z Nimrodem Ariavem;

1944 – aresztowania, pobyt w areszcie gestapo i w więzieniach (prawdopodobnie w Płocku i Płońsku);
– śmierć męża Anny, rozstrzelanego w więzieniu gestapo (możliwe jednak, że zginął wcześniej, w Warszawie);

1945
styczeń/luty – wyzwolenie (w Poznaniu lub Toruniu), powrót do Lublina;

– nauka w nowo otwartym Studiu Dramatyczym (założonym przez Eleonorę Frenkiel-Ossowską i Karola Borowskiego);

– znajomość przyszłym mężem, Aronem Langfusem.

FrancjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1946–1947
sierpień – wyjazd do Francji;
– praca w żydowskim sierocińcu w Rueil-Malmaison pod Paryżem;
– przyjaźń z Mauricem Fickelsonem, dalekim krewnym, pisarzem, dramaturgiem;

1948
styczeńślub z Aronem Langfusem;
15 maja – narodziny córki, Marii;

1951–1952 – kurs gry aktorskiej Rogera Gaillarda;

1956 wystawienie pierwszej sztuki Langfus, Les Lépreux (Trędowaci) przez Teatr Alliance Française, w reżyserii Saszy Pitoëffa (dzięki stypendium dla debiutujących dramaturgów, „Aide pour la première pièce");

1960 – publikacja Le sel et le soufre (Skazana na życie) przez wydawnictwo Gallimard;

1961 – szwajcarska nagroda im. Charlesa Veillona (dla najlepszej powieści francuskojęzycznej) za Le sel et le soufre;
– początek regularnej współpracy z „L'Arche", francuskim miesięcznikiem judaistycznym (dział recenzji filmowych i teatralnych);

1962 – publikacja Les bagages de sable (Bagaże z piasku) przez wydawnictwo Gallimard;
– przeprowadzka do Sarcelles na przedmieściach Paryża;

19 listopada – Nagroda Goncourtów za Bagaże z piasku;

1963
marzecwystąpienie na forum WIZO (Międzynarodowej Syjonistycznej Organizacji Kobiet);
wyjazd do Izraela, wizyta w Yad Vashem;
hebrajskie wydanie Le Sel et le soufre (nieoprawna broszura);

1965 publikacja Saute, Barbara (Skacz, Barbaro) przez wydawnictwo Gallimard;

1966
12 maja – śmierć w szpitalu w Gonesse pod Paryżem (grób na paryskim cmentarzu Bagneux).

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Słowa kluczowe