Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Alfred Wierzbicki w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”

Udział ks. Alfreda Wierzbickiego w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

 

 

 

27.05.1999 – promocja tomiku poezji ks. Alfreda Wierzbickiego Kogut z Akwilei
ks. Alfred Wierzbicki wziął udział w spotkaniu autorskim i promocji tomiku jego poezji

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”


 

1.09.1999 – msza św. w 60. rocznicę śmierci Józefa Czechowicza
ks. Alfred Wierzbicki celebrował liturgię w bazylice oo. dominikanów
>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”


 

15.03.2002 – Czytanie Czechowicza podczas 99. rocznicy urodzin Józefa Czechowicza
ks. Alfred Wierzbicki przeczytał fragment Poematu o mieście Lublinie

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
>>> obejrzyj film z zapisem odczytanego fragmentu
>>> obejrzyj film z zapisem wypowiedzi ks. Alfreda Wierzbickiego o Lublinie

 

 

12.03.2006 – msza św. w intencji Stanisława Czechowicza
Ks. Alfred Wierzbicki wygłosił homilię podczas mszy św. w 81. rocznicę śmierci brata Józefa Czechowicza

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

 

2007 – udział ks. Alfreda Wierzbickiego w wernisażu wystawy prac Nety Żytomirskiej-Avidar w Galerii Michałowski
>>> przeczytaj felieton ks. Alfreda Wierzbickiego pt. List do Henia, który powstał po spotkaniu

 


2008 – Festiwal Miasto Poezji
ks. Alfred Wierzbicki wziął udział w spotkaniu autorskim, które odbyło się w filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

 

2009 – Festiwal Miasto Poezji
ks. Alfred Wierzbicki wziął udział w wydarzeniu Rozmowy z Bogiem w kościele pw. św. Ducha

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

 

9.09.2009 – 70. rocznica śmierci Józefa Czechowicza
ks. Alfred Wierzbicki wygłosił homilię podczas mszy św. odprawionej w lubelskiej archikatedrze

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

 

20.10.2010 – spotkanie autorskie z ks. Alfredem Wierzbickim
Spotkanie z ks. Alfredem Wierzbickim i promocja tomiku wierszy Fotografia rodzinna. Spotkanie poprowadził prof. Józef Fert.

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

 

2011 – Festiwal Miasto Poezji
Ks. Alfred Wierzbicki wraz z Piotrem Matywieckim i Leszkiem Szarugą wziął udział w spotkaniu O poezji Julii Hartwig

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”


 

23–24.05.2012 – sesja naukowa Pojednanie przez trudną pamięć
ks. Alfred Wierzbicki wygłosił słowo wstępne O etycznym wymiarze pojednania między narodami

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

 

15.03.2013 – 110. urodziny Józefa Czechowicza
ks. Alfred Wierzbicki wygłosił homilię podczas mszy św. w intencji Józefa Czechowicza

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”


 

2013 – Festiwal Miasto Poezji
spotkanie z ks. prof. Alfredem Wierzbickim połączone z prezentacją tomiku Autoportret z miastem. Spotkanie poprowadził Sławomir J. Żurek

>>> dokumentacja wydarzenia w Kalendarium Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

 

2013 - udział w projekcie „Baobab”
>>> opowieść ks. Alfreda Wierzbickiego o lubelskim Baobabie 

Zdjęcia

Wideo

Audio

Inne materiały

Słowa kluczowe