Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Alfabet oczu” Stanisłw Piętak (1935)

W tekście poświęconym Stanisławowi Piętakowi („Twórczość Stanisława Piętaka. Nagroda P.A.L.- u za rok 1937") Józef Czechowicz wspomina o tym tomiku: W 1935 debiutuje tomem poezji pt. „Alfabet oczu” wydanym w Lublinie nakładem miesięcznika „Dźwigary”.

 

Dodajmy, że był to pierwszy tom, który wyszedł w ramach Biblioteki Poetyckiej „Dźwigarów”. Drukowany był w Drukarni Popularnej.

 

Okładka tomu wierszy Alfabet Oczu. Stanisława Piętaka Wydrukowany w Drukarni Popularnej, nakładem Poetyckiej Biblioteki „Dźwigarów”, Lublin 1935. Ze zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Zapowiedź wydawnicza tomiku wierszy Alfabet Oczu zamieszczona w piśmie „Dźwigary” nr 1, Lublin 1934.
 
 

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska