Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Album fotograficzny widoków Lublina” (1874)

„Album” ukazał się w roku 1874  i był pierwszym albumem  fotograficznym ze zdjęciami Lublina. Pisze o tym Henryk Gawarecki: Pierwszym zapewne zestawem oryginalnych fotografii miasta był „Album fotograficzny widoków Lublina” wydany przez zakład Wandy Chicińskiej w 1874 roku.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Album składał się z 20 „gabinetowych” fotografii  (wym. 15,3 X 20,5 cm)  naklejonych na karton, z nadrukowanymi napisami i przedstawiał najważniejsze budowle miasta, jego fragmenty, peryferie. Dziś jest on białym krukiem i nie wiem, czy choć jeden jego komplet znajduje się w posiadaniu bibliotek bądź osób prywatnych w Lublinie1.

Literatura

 Gawarecki H., O dawnym Lublinie, Lublin 1974.

Przypisy

  1. Henryk Gawarecki, O dawnym Lublinie, Lublin 1974, s. 116–117.