Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Akcja o Adulfie” (1633)

„Akcja o Adulfie” jest najstarszym znanym lubelskim programem teatralnym. Pochodzący z roku 1633 program został wydrukowany specjalnie do przedstawienia „Akcja o Adulfie”, odegranego 30 stycznia 1633 roku w Kolegium Jezuitów w Lublinie.

 

>>> czytaj więcej o księgozbiorze Kolegium Jezuitów

 

Program napisany został w języku polskim, co wskazuje, że lubelscy jezuici chcieli dotrzeć ze swoim przedstawieniem do jak największej widowni. Natomiast samo przedstawienie było prawdopodobnie grane po łacinie. Jedyny egzemplarz tego programu jest przechowywany w Bibliotece PAN w Gdańsku (sygn. PAN Dm 4457.8˚).  [1]

 

Program został wydrukowany w drukarni Pawła Konrada, Irena Dziok - Strelnik w bibliografii starych druków lubelskich podaje cały tytuł "Akciey krotko zebrany wykład" - program dramatu. [2]

 

 

Opracował Tomasz Pietrasiewicz
Redakcja Alicja Magiera, Agnieszka Wiśniewska

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Przypisy

[1] T. Bicikowski, W kręgu Antitemiusza, „Odrodzenie i reformacja w Polsce”, t. XIV, 1969, s. 165-170.

[2] Irena Dziok - Strelnik, Bibliografia starych druków Lubelskich 1630-1800, Lublin 1997, s. 514.