Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Adam Wiesław Kulik

Poeta, prozaik, reporter, dziennikarz, twórca programów telewizyjnych.

Autor dwóch awangardowych, afabularnych powieści: Lot (1985) i Gra (1993), trzech tomów poetyckich: Pejzaże z Panem Lemonem, Piołunny raj i Ziemie pulsujące, książki reporterskiej Droga na południe(2002), historycznych esejów Miasta Polskie. Najpiękniejsze zespoły zabytkowe (2007), wspomnieniowej książki Leśmian, Leśmian…(2008), oraz zbioru opowiadań Czas Hieny (2011).

Od 1991 roku dziennikarz Lubelskiego Ośrodka TVP, zrealizował blisko 300 filmów dokumentalnych, reportaży oraz felietonów.  

Spis treści

[RozwińZwiń]

Życiorys

Urodził się w 1950 roku w Tomaszowie Lubelskim. Wczesne dzieciństwo spędził we Włostowie na kielecczyźnie. W wieku 12 lat przeprowadził się wraz z rodziną do Wożuczyna (zamojskie). Ukończył Technikum Mechaniczne w Tomaszowie Lubelskim. Studiował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej filologię polską (magisterium 1974). W trakcie studiów powstały pierwsze wiersze i rękopis powieści.


Pierwszy wiersz Adama Kulika, zatytułowany Pan Lemon pisze wiersz opublikowano w 1978 roku na łamach „Zapola” - dodatku do „Kameny”. Znajduje się on również w jego debiutanckim tomie poezji Pejzaże z Panem Lemonem wydany w 1979 roku, przez Bogusława Wróblewskiego w III serii Lubelskich Prezentacji Poetyckich. Wydał jeszcze dwa tomy poezji Piołunny raj („Iskry” 1985), oraz zbiór miniatur prozą poetycką Ziemie pulsujące w 1990 roku.


W 1975 rozpoczął pracę w Wojewódzkim Domu Kultury w Zamościu w Dziale Społecznego Uczestnictwa w Kulturze. W 1976 roku założył Klub Literacki Młodych w Zamościu. W ramach działalności Klubu ukazały się trzy publikacje zbiorowe autorów Klubu z jego wyborem tekstów i pod jego redakcją: Almanach Klubu Literackiego Młodych 1978, Modlitwa urojeń szczęśliwych 1982 oraz Pojmowanie słońcem 1983.


Po przeprowadzce do Lublina pracował w „Klubie Między Nami” Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby oraz Towarzystwie Wiedzy Powszechnej i w Przedsiębiorstwie Usług Socjalnych Budownictwa (tutaj jako kierownik działu kultury).


W 1989 roku, po publikacji cyklu reportaży Z biegiem Bugu rozpoczął prace dziennikarza w tygodnikach „Relacje”, następnie „Nowe Relacje” założonych przez Franciszka Piątkowskiego, a później w „Tygodniku Współczesnym”.


Na łamach tych czasopism publikował cykle reportaży z pogranicza wschodniego Polski. Były one przez niego odwiedzane i systematycznie badane od 1987 roku. Do najważniejszych publikacji należą Jaćwieska rubież, Śladami unitów, W nastroju nieustającej litanii. W 1989 roku powstał szereg cykli reportażowych z Azerbejdżanu, m.in. Między prawdą a nienawiścią.


W latach 1992-1998 publikował swoje reportaże również w paryskiej „Kulturze”, „Zeszytach Historycznych”, również w miesięczniku „Na przykład”, „Kresach”, „Kresach Literackich”, „Akcencie”, a wiersze i opowiadania w „Odrze”, „Życiu Literackim”.


W Lubelskim Ośrodku TVP rozpoczął pracę w 1991 roku, w dziale dokumentu i reportażu, którego szefem był wówczas Adam Sikorski. Jest autorem blisko 300 filmów dokumentalnych, edukacyjnych, reportaży oraz felietonów. Jego filmowy dorobek można podzielić na kilka grup tematycznych. Do najważniejszych z pewnością należą: filmy z pogranicza kultur, religii, dokumenty historyczne oraz filmy biograficzne.


Podróżował po Europie Wschodniej (Rosja, Azerbejdżan, Ukraina, Turcja) i Zachodniej. Odbył kilka podróży do tropików, m.in. do Bangkoku, Indonezji (Jawa, Bali), Sri Lanki oraz Indii. Owocem tych podróży są reportaże prasowe i telewizyjne (Bali – magia tropików, Barwy Jawy, Bangkok, miasto świątyń).
Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Związku Artystów i Producentów Audiowizualnych SFP.

 

Nagrody

  • Bolesława Prusa za powieść Lot (1986);

  • Polcul Foundation (1992) za pracę na rzecz zbliżenia polsko-litewskiego;

  • III miejsce na I Międzynarodowym Konkursie Telewizyjnym Ukraińskiej Pieśni, Łuck - 2006 za program o kapeli Drewutnia;

  • Ambasador Kultury Zamościa 2007;

  • nagroda Artystyczna Miasta Lublin (2008)

  • wyróżnienie w 49. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2008 (w kategorii książki naukowe, popularnonaukowe, humanistyka), za książkę Leśmian, Leśmian...;

  • III nagroda na VI Polonijnym Festiwalu Multimedialnym „Polskie Ojczyzny 2011” za filmy dokumentalne.