Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Adam Kopciowski

Historyk. Kierownik Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS.

Adam Kopciowski

Spis treści

[RozwińZwiń]

Dane personalneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Adam Kopciowski urodził się w 1974 roku w Lublinie. Jest pracownikiem Zakładu Kultury i Historii Żydów UMCS w Lublinie.

Praca naukowo-dydaktycznaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W 1998 roku uzyskał tytuł magistra historii na podstawie pracy: Żydzi w Lublinie w latach 1944–1949 (promotor prof. Z. Mańkowski).

W 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy: Żydzi w Zamościu 1918–1939 (promotor prof. Z. Mańkowski).

W 2005 roku uzyskał stypendium (The Joyce and Arthur Schechter Fellowship) w United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, gdzie podjął problem badawczy: The Activity of the Jewish Councils (Judenräte) in the Lublin District 1939–42. Ukończył także kurs Holocaust Studies for Educators from Abroad w The International School for Holocaust Studies w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.

Obecnie jest adiunktem ze stopniem naukowym dra hab. w Zakładzie Historii i Kultury Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS.

Członkostwo w towarzystwach naukowychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Członkostwo w Komisji Kontrolującej Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (2007–2001).
Członkostwo w Radzie Państwowego Muzeum na Majdanku (2006–2010).

PublikacjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

KsiążkiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1. Zagłada Żydów w Zamościu, Lublin 2005.

2. Księgi pamięci gmin żydowskich. Bibliografia/Jewish Memorial Books. A Bibliography, Lublin 2008.

3. Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich, wybór, oprac. i przedmowa: M. Adamczyk-Garbowska, A. Kopciowski, A. Trzciński, Lublin 2009.

Artykuły i recenzjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

1. Życie kulturalne w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Voice of Lublin. Annual of Lubliners in Israel and Diaspora”, Tel-Aviv 1999, nr 35.

2. Słownik biograficzny Żydów zamojskich cz. I, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2000, nr 1–2.

3. Słownik biograficzny Żydów zamojskich cz. II „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2000, nr 3–4.

4. Demographic Structure of the Jewish Population of Zamość in the Light of Judenrat and other Documents [w:] Everlasting Name. Zamość Ghetto Population List-1940, ed. Eva Bar-Zeev, Tel-Aviv 2001.

5. Chawiena Demografia Jehudei Zamoszcz be-zman ha-kibusz, [w:] Reszimat Toszawei Geto Zamoszcz, ed. E. Bar-Zeev, Tel Aviv 2001.

6. Moshe Frank: To Survive and Testify. Holocaust Traumas of a Jewish Child from Zamość, „Zeszyty Majdanka”, t. XXI, Lublin 2001 (recenzja).

7. Słownik biograficzny Żydów zamojskich cz. III, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2001, nr 1–2.

8. Słownik biograficzny Żydów zamojskich cz. IV, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2001, nr 3–4.

9. Słownik biograficzny Żydów zamojskich cz. V, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2002, nr 1–2.

10. Słownik biograficzny Żydów zamojskich cz. VI, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2002, nr 3–4.

11. Der Judenrat in Zamość, „Theresienstadter Studien und Dokumente”, Hrsg. J. Milotova, U. Rathgeber, G. Kalinova, Prag 2002.

12. Židovska Rada w Zamośći, „Terezinskie Studie a Dokumenty” ed. J. Milotova, E. Lorencova, Praha 2002.

13. Słownik biograficzny Żydów zamojskich cz. VII, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2003, nr 1–2.

14. Z dziejów rodziny Pereców w Zamościu, [w:] Ortodoksja, Emancypacja, Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, red. K. Zieliński i M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2003.

15. Zarys dziejów Żydów w Żółkiewce, [w:] Chaim Zylberklang, Z Żółkiewki do Izraela, Akko–Lublin 2003.

16. Redakcja i wstęp, [w:] Chaim Zylberklang, Z Żółkiewki do Izraela, Akko–Lublin 2003.

18. Śladami rodziny Pereców, „Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie” 2003, nr 17.

19. Leon Felhendler, zapomniany bohater, „Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie” 2003, nr 18–19 (21).

20. Żydowski margines społeczny w międzywojennym Zamościu, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2003, nr 3–4.

21. Pitawal żydowskiego Zamościa, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2003, nr 3–4.

22. Burzliwe lata. Żydzi w Biłgoraju na przełomie XIX i XX w., „Akcent” 2003, nr 3 (93).

23. Miasto początków, „Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie” 2004, nr 1 (23).

24. Uciekinierzy z Bełżca,„Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie” 2004, nr 2 (24).

25. Żydzi w Biłgoraju na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Biłgoraj czyli raj. Rodzina Singerów i świat, którego już nie ma, pod red. M. Adamczyk-Garbowskiej i B. Wróblewskiego, Lublin 2005.

26. Zarys dziejów Żydów w Żółkiewce, [w:] Chaim Zylberklang, Z Żółkiewki do Erec Israel, wydanie II, s. 14–42, Lublin 2005.

27. Stosunki polsko-żydowskie w Zamościu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, cz. 1, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2005, nr 1–2 (82–83), s. 150–160.

28. Stosunki polsko-żydowskie w Zamościu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, cz. 2, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2005, nr 3–4 (84–85), s. 141–152.

29. Stosunki polsko-żydowskie w Zamościu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, cz. 3, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2006, nr 1–2 (86–87), s. 122–137.

30. Dzieje Żydów bełżyckich, [w:] Studia z dziejów Bełżyc, Bełżyce 2006.

31. Zarys dziejów Żydów w Lublinie, s. 13–21, [w:] Żydzi w Lublinie. Żydzi we Lwowie. Miejsca–Pamięć–Współczesność, red. J. Zętar, E. Żurek, S.J. Żurek, Lublin 2007.

32. Outline History of the Jews in Lublin, [in:] Jews in Lublin – Jews in Lviv. Places–Memory–Present, ed. J.Zętar, E. Żurek, S.J. Żurek, Lublin 2007.

33. Naris istorii jewreiw u Ljublini, [w:] Jewrei u Lublini-Jewrei u Lwowi. Miscja–Pamjat’–Suczasnist’, red. J. Zentar, S. J. Żurek, Lublin 2007.

34. Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie w pierwszych latach po II wojnie światowej, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2007, nr 3.

35. Życie i Zagłada w Hrubieszowie w oczach młodej warszawianki, oprac. A. Kopciowski, D. Libionka, „Zagłada Żydów. Studia i materiały” 2007, nr 3.

36. Złoty wiek żydowskiego miasta w Lublinie, „Gazeta Wyborcza w Lublinie”, 31.10–1.11.2007.

37. M. Adamczyk-Garbowska, A. Kopciowski, Zamiast macewy. Księgi pamięci gmin żydowskich jako wyraz zbiorowej traumy i potrzeby upamiętnienia, [w:] Bezpośrednie i długofalowe skutki Zagłady. Polska 1945–2006, pod red. M. Adamczyk-Garbowska, F. Tych, Warszawa  2009.

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Słowa kluczowe