Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dzielnice Lublina – Stare Miasto

Dzielnice Lublina – Stare Miasto

Nazwą Stare Miasto określa się obecnie teren średniowiecznego Lublina w obrębie murów obronnych czyli tzw. miasto w murach. Jest to obszar wyznaczony dziś ulicami: Lubartowską, Kowalską, Podwalem i Królewską.

Czytaj więcej

Kultura ludowa w Lublinie po wojnie

Kultura ludowa w Lublinie po wojnie

Lublin to miasto takich zespołów tanecznych jak Zespół Pieśni i Tańca „Lublin" im. Wandy Kaniorowej czy Zespół Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego. To tutaj w 1988 powstała Orkiestra Św. Mikołaja. To także miasto, w który wydawane jest pismo folkowe „Gadki z Chatki".

Czytaj więcej

Teatr Wizji i Ruchu

Teatr Wizji i Ruchu

Teatr Wizji i Ruchu, założony w 1969 roku przez Jerzego Leszczyńskiego, stał się jednym z najciekawszych zjawisk w zakresie teatru eksperymentalnego; teatru, w którym podstawowym środkiem wyrazu jest ludzkie ciało.

 

Czytaj więcej

Muzyczny Lublin w PRL

Muzyczny Lublin w PRL

W Lublinie odbywały się pierwsze po wojnie koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej. W 1947 roku powstał Teatr Muzyczny.  W latach 60.  popularnością cieszyły się zespoły big beatowe, jak Minstrele czy Ikresi. W latach 70. w Lublinie odbywały się Lubelskie Spotkania Wokalistów Jazzowych. W Lublinie w 1974 roku w Lublinie powstała Budka Suflera, a cztery lata później zespół Bajm. 

Czytaj więcej

Ochronka na Grodzkiej 11 – funkcjonowanie i likwidacja

Ochronka dla Sierot i Starców została utworzona w 1862 roku przez Gminę Wyznaniową Żydowską, w celu roztoczenia opieki nad potrzebującymi sierotami i osobami starszymi1. Siedzibę zlokalizowano na Starym Mieście przy ulicy Grodzkiej 11. Pod wskazanym adresem placówka funkcjonowała do 24 marca 1942 roku, kiedy Niemcy dokonali jej likwidacji, mordując dzieci i starców.

Czytaj więcej

Park Ludowy w Lublinie

Park Ludowy w Lublinie

Park miejski położony jest w centralnej części Lublina na południe od Starego Miasta, w dolinie rzeki Bystrzycy. Granice parku wyznaczają od wschodu aleja Józefa Piłsudskiego i Aleje Zygmuntowskie, od południa ulica Młyńska, ulica Dworcowa oraz ulica Nadłączna. Od strony północnej park graniczy z rzeką Bystrzycą, a od strony zachodniej sąsiaduje z terenami po byłej cukrowni „Lublin”. Obiekt powstał w latach 1950–1957, na podmokłych terenach położonych nad Bystrzycą, w dzielnicy Za Cukrownią.

 

Czytaj więcej

JAZZ

JAZZ

Wczesna historia jazzu w Polsce sięga lat 20. Przedwojenna tradycja odżyła po wojnie, także w Lublinie, gdzie grał kwartet Tadeusza Müncha. Powstawały młode zespoły, np. Bemol czy Jazz Group UMCS. W Lublinie odbywały się Lubelskie Spotkania Wokalistów Jazzowych, goszczące wybitnych muzyków z Polski i zagranicy. Na antenie Radia Lublin (od 1972 roku) Witold Miszczak prezentował artystów jazzowych w audycji „Jazz i Jazzmani”.

Czytaj więcej

Paweł Próchniak (ur. 1966 r.)

Paweł Próchniak (ur. 1966 r.)

Paweł Próchniak (prof. dr hab.) urodził się 22 listopada 1966 roku w Krakowie. Jest historykiem literatury i krytykiem literackim. Wykłada na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Czytaj więcej

Marzec '68. Małgorzata Choma-Jusińska

Kryzys polityczny w PRL określany jako „wydarzenia marcowe” znacznie wykracza poza sugerowany okres i obejmuje swego rodzaju bunt młodego pokolenia, którego najbardziej znanym przejawem była działalność tzw. „komandosów”, protest przeciwko zawieszeniu przedstawienia „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka, a wreszcie wiece i manifestacje organizowane począwszy od 8 marca 1968 r.
 

Czytaj więcej

Chóry unickie (greckokatolickie) w Lublinie

Chóry unickie (greckokatolickie) w Lublinie

W nabożeństwach wschodniej tradycji chrześcijańskiej ważne miejsce zajmuje śpiew, w tym chór. Od połowy lat 70. działa chór grekokatolicki w Lubelskim Seminarium Duchownym. Od kilku lat funkcjonuje chór w parafii greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lublinie.

 

Czytaj więcej

Romuald Dylewski (1924-2019)

Romuald Dylewski (1924-2019)

Architekt, urbanista. Absolwent ASP w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej (architektura, dyplom w 1952 roku). Był głównym urbanistą Lublina w latach pięćdziesiątych, pracował w Instytucie Gospodarki Przestrzennej w Lublinie.

Czytaj więcej