Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Garnizonowy Klub Oficerski

Garnizonowy Klub Oficerski

W budynku Domu Żołnierza, późniejszej siedziby Garnizonowego Klubu Oficerskiego w 1944 roku odbyła się pierwsza po wojnie premiera teatru muzycznego. W czasach PRL funkcjonowało tu znane kino Grunwald z Dyskusyjnym Klubem Filmowym oraz operetka przemianowana później na Teatr Muzyczny. Dom Żołnierza mieści się przy przy ul. Żwirki i Wigury.

Czytaj więcej

Kinematografia w Lublinie (1945-1989)

Kinematografia w Lublinie (1945-1989)

Po powojennym okresie licznych problemów lubelskiej kinematografii (głównie lokalowych i sprzętowych), nastąpił czas jej intensywnego rozwoju. Swoją działalność wznawiały przedwojenne kina, niekiedy zmieniając nazwy, np. kino „Rialto" na „Staromiejskie". W Lublinie pojawiły się także nowe kina, między innymi kino „Bajka", kino „Kosmos" czy Kino Studyjne „Chatki Żaka". Lublin w PRL to również miasto kin zakładowych i letnich, wreszcie - Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

Czytaj więcej

Lubelscy literaci (1944-1989)

Lubelscy literaci (1944-1989)

Zaczyn życia literackiego po wojnie stanowili poeci. W wyzwolonym w 1944 roku Lublinie przez pewien czas przebywali literaci z całej Polski, m.in. M. Jastrun czy J. Parandowski. Pierwsza połowa lat 50. to dla Związku Literatów okres pewnego zastoju twórczego, rekompensowanego wzmożonym za to udziałem w masowych akcjach kulturalnych. Ożywienie twórczości literackiej ponownie nastąpiło po 1956 roku, zaś największą liczbę pisarzy w lubelskim środowisku literackim odnotowano w latach 70. 

Czytaj więcej

Lublin

Lublin

Pierwsze skojarzenia, odnoszące się do Lublina, to zazwyczaj: Unia Lubelska, jego położenie na Wschodzie, książka I.B. Singera „Sztukmistrz z Lublina” oraz obóz na Majdanku. Wszystkie one wskazują  na ważne wątki w historii miasta i w pewien sposób określają jego charakter: Unia to wielki projekt polityczny połączenia Polski i Litwy w jeden organizm i epoka Jagiellonów, Wschód to pogranicze i bliskość prawosławia, „Sztukmistrz” to żydowscy mieszkańcy Lublina, a Majdanek miejsce ich Zagłady. Ale Lublin to również jedno z najstarszych miast polskich, którego lokacja rozpoczęła się w połowie XIII wieku, a jej zwieńczenie dokonało się w 1317 roku. 

Czytaj więcej

Teatr alternatywny i studencki w Lublinie

Teatr alternatywny i studencki w Lublinie

Od przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Lublin bywał uważany za ważne miejsce dla teatru alternatywnego – zjawiska ciekawego i wymykającego się definicjom. Swoją obecność mocno zaznaczyły tu takie grupy jak: Scena 6, Grupa Chwilowa, Teatr Provisorium, Scena Plastyczna KUL, Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, co wyrobiło Lublinowi markę jednego z najważniejszych miejsc na teatralnej mapie Polski.

 

Czytaj więcej

Klub Arcus

Klub Arcus

Klub „Arcus", właściwie Środowiskowy Klub Studencki „Arcus" mieścił się przy ulicy  Narutowicza 8 w Lublinie. Miejsce wydarzeń artystycznych, głównie koncertów. 

Czytaj więcej

Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka” w Lublinie

Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka” w Lublinie

Budynek „Chatki Żaka”, dawnego Domu Usługowego Studenta, wzniesiony w latach 1962–1965 według projektu arch. Krystyny Różyskiej-Tołłoczko, mimo przekształceń, jest bez wątpienia jednym z najciekawszych obiektów powstałych w okresie powojennym w Lublinie.
Wśród budynków miasteczka akademickiego „Chatka Żaka” pełni rolę szczególną: jest to budynek o dopracowanej formie, bardzo interesującym układzie brył i ciekawym, konsekwentnie dostosowanym od pozostałych obiektów miasteczka detalu. Jest też w istotny sposób zlokalizowany z punktu widzenia urbanistyki całego założenia. To swoisty zwornik części rekreacyjno-mieszkalnej miasteczka z częścią dydaktyczną po wschodniej stronie ulicy Sowińskiego.

 

Czytaj więcej

Chóry w Lublinie

Chóry w Lublinie

Po wojnie swoją działalność kontynuowały znane przed wojną chóry „Lutnia" i „Echo". Chóry funkcjonowały także przy uniwersytetach i szkołach. 

Czytaj więcej

Dzielnice Lublina – Stare Miasto

Dzielnice Lublina – Stare Miasto

Nazwą Stare Miasto określa się obecnie teren średniowiecznego Lublina w obrębie murów obronnych czyli tzw. miasto w murach. Jest to obszar wyznaczony dziś ulicami: Lubartowską, Kowalską, Podwalem i Królewską.

Czytaj więcej