Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wydanie kwartalnika Scriptores Scholarum Nr 23/24

Zeszyt Wielośrodowiskowy "Medium - Srodowisko - Tożsamość".
Kolejny zeszyt Scriptores, nawiązujący przedstawioną problematyką do przeprowadzonej w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w dniach 11-13 maja 1999 r. interdyscyplinarnej sesji popularnonaukowej dla młodzieży pod tytułem „Medium – Środowisko – Tożsamość”. Podczas konferencji zarejestrowano materiały – wykłady, referaty, dyskusje, głosy – które następnie zostały wykorzystane jako trzon tej publikacji. W zeszycie dokonano przeglądu środowisk niekonwencjonalnych „działających z serca” – począwszy od redakcji niskonakładowych a skończywszy na środowisku szkolnym i uniwersyteckim; nowoczesnych środków komunikacji międzyludzkiej. Podjęto również niezwykle ważną w dzisiejszym społeczeństwie kwestię animacji i komunikacji interpersonalnej w środowisku lokalnym, zaprezentowano środowiska społeczno – polityczne małej ojczyzny, powstałe po roku 1989.

Zdjęcia

Kategorie