Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wyborcza na żywo: “Auschwitz po Auschwitz”. Spotkanie z dr. Tomaszem Cebulskim

Termin: 5 października 2017 r., godz. 18:00
Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21
Spotkanie prowadziła Teresa Klimowicz
Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu "Wyborcza na żywo".
 

Powoli i mozolnie w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat dowiadujemy się, czym był Auschwitz-Birkenau. Zapominamy o nim i odkrywamy go na nowo.

Mimo intensyfikacji globalnych badań i interpretacji w ostatnich dwóch dekadach przegrywamy walkę z czasem, ponieważ na naszych oczach odchodzą ostatni świadkowie faktycznego Auschwitz - ci, którzy przeżyli, aby nieść świadectwo, a jednak po wyzwoleniu napotykali często na mur niezrozumienia, obojętności i globalnej ciszy.

Tamten Auschwitz powoli odchodzi, ale co pozostaje? Czym jest Auschwitz dla współczesnych i jak wielotorowo skonstruowana jest pamięć o nim? Czym jest Auschwitz dla Ciebie? Historycznym kuriozum wzbudzającym naturalną fascynację cierpieniem i mordem, globalną mekką tanato-turystyki, czy może czymś bardzo realnym, powodującym strach przed powtórką Auschwitz w niedalekiej przyszłości? Czy pamięć o skrajnym doświadczeniu cierpienia wraz ze strachem dają gwarancję naszej większej odpowiedzialności i aktywności przeciwko zbrodniom ludobójstwa, czy świadczą jedynie o fascynacji radykalizmami? Fascynacji, mającej jedynie zamknąć kolejny cykl błędnego koła cywilizacyjnego rozwoju i zniszczenia.

 
"Auschwitz po Auschwitz. Historia, polityka i pamięć. Wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 1980–2010"
Data wydania: 2016
Wydawnictwo: Libron
 
Dr Tomasz Cebulski - absolwent stosunków międzynarodowych oraz studiów blisko - i dalekowschodnich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie politologii. Założyciel ośrodka badawczego POLIN TRAVEL, zajmującego się poszukiwaniami genealogicznymi, dokumentacją historii Żydów polskich,
edukacją o Holokauście i dialogiem polsko-żydowskim (www.jewish-guide.pl). Przewodnik w muzeach martyrologicznych na terenie Polski i Europy. Autor artykułów naukowych oraz popularnonaukowych traktujących o zagadnieniach polityki pamięci, tożsamości oraz studiów nad ludobójstwem. Niezachwiany optymista wierzący w dobro natury ludzkiej. 
 
Spotkanie prowadziła dr Teresa Klimowicz – filozofka i historyczka, przewodniczka po dziedzictwie żydowskim na Lubelszczyźnie, aktywistka i prezeska Stowarzyszenia „Studnia Pamięci”, pracowniczka Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”.
 
MEDIA O WYDARZENIU
 
Czym jest dla nas Auschwitz? Zapraszamy na spotkanie z Tomaszem Cebulskim
 
Świat po Auschwitz. Niestety, hasło "nigdy więcej" jest pustosłowiem [WYBORCZA NA ŻYWO]
 
Wyborcza na żywo: “Auschwitz po Auschwitz”. Spotkanie z dr. Tomaszem Cebulskim
 
PORTALE
 
"Auschwitz po Auschwitz" - spotkanie z dr. Tomaszem Cebulskim