Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wrzask w przestrzeni

Spotkanie z Piotrem Sarzyńskim
BRZASK przestrzeni

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

zorganizował spotkanie
z Piotrem Sarzyńskim,
dziennikarzem "Polityki", autorem książki "Wrzask w przestrzeni"
czyli "manifestu wkurzonego inteligenta"

Spotkanie odbyło się
28 lutego (wtorek) 2012 roku
godz. 17:00
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
ul. Grodzka 21

 

 

 

Dlaczego WRZASK? Bo Polska to wyjątkowo piękny kraj, w którym jest wyjątkowo brzydko. Czy da się z tym coś zrobić?

Dlaczego BRZASK? Bo powoli rodzi się ruch obywatelskiego sprzeciwu wobec całego tego dziadostwa. POLITYKA chce ten ruch ożywić - zgalwanizować debatę, poruszyć umysły, serca i sumienia obywateli i decydentów - by zjednoczył się, jak niegdyś wszystkich niezadowolonych zjednoczyła Solidarność.
Dlaczego BLASK? Bo chcemy, żeby nasze otoczenie było przyjazne człowiekowi, by dawało nam codzienną satysfakcję i dumę ze swojej urody i funkcjonalności.


BLASK przestrzeni