Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wizyta Karola Beckera z Instytutu Polskiego w Tel Awiwie

Spotkanie z Karolem Beckerem

Karol Becker - (ur. 7 lutego 1941 roku na Syberii) – filozof, historyk, nauczyciel, pedagog, wykładowca, dziennikarz, tłumacz symultaniczny dla potrzeb służb dyplomatycznych, działacz społeczny, orędownik dialogu międzykulturowego, działacz na rzecz porozumienia izraelsko-palestyńskiego, współpracownik Instytutu Polskiego w Tel Awiwie.