Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Weekend Księgarń Kamelarnych

22 kwietnia Dom Słów wziął udział w Ogólnopolskim Weekendzie Księgarń Kameralnych.

Ogólnopolski Weekend Księgarń Kameralnych

W całej Polsce w księgarniach kameralnych objętych projektem WKK odbywają się wydarzenia mające na celu celebrowanie światowego Dnia Książki oraz przypomnienie, że książki powinno się kupować w księgarni, a nie w supermarkecie, dyskoncie, czy Internecie.

22 kwietnia Dom Słów zaprasza na bezpłatne zwiedzenie wystaw stałych i czasowych dedykowanych książce, drukarstwu, grafice i historii słowa, w godzinach: 11:00 , 12:30, 13:00 i 14:30 . Możliwe będzie również zrobienie zakupów, wybierając ręcznie wykonywane produkty z asortymentu Sklepiku Domu Słów.

Zapraszamy!