Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wędrowne Spotkania z Opowieścią. Lublin

RozpoczęcieWędrownych Spotkań z Opowieścią oraz prezentacja w Lublinie strony internetowej: www.singer.teatrnn.pl.

 

 

Rozpoczęcie Wędrownych Spotkań z Opowieścią odbyło się w Lublinie 12 marca 2009 roku w Lublinie, w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” mieszczącym się przy ul. Grodzkiej 11. W tym budynku przed wojną przez wiele lat znajdowała się ochronka dla żydowskich dzieci. Ochronka jest miejscem gdzie toczy się akcja jednego z opowiadań Issaca Bashevisa Singera „Menasze i Rachela”.
 

Lubelskie "Wędrowne Spotkanie z Opowieścią" rozpoczęła młodzież z Teatru "Panopticum", która pod kierunkiem Mieczysława Wojtasa przygotowała uteatralizowaną formę opowiadania "Rachela i Menasze".Następnie Witold Dąbrowski wprowadził w tematykę "Wędrownych Spotkań z Opowieścią" oraz powiązanego z nimi projektu "Śladami Opowiadań Singera. Literacki Przewodnik po Lubelszczyźnie". Kolejna część spotkania była poświęcona prezentacji portalu internetowego www.singer.teatrnn.pl.

 

 

 

 

 

Projekt został  zrealizowany we współpracy
z Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”.

 

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe