Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

W skali M – spotkanie z Antonim Domiczem

Spotkanie z Antonim Domiczem z pracowni architektonicznej M. i A. Domicz z Opola odbyło się 14 listopada 2007 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Twórców Architektury, Studenckie Koło Naukowe MIR, Katedrę Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej oraz Forum Kultury Przestrzeni i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

M. i A. Domicz Pracownia Architektury, powstała w 1990 roku, ma w swoim dorobku wiele prestiżowych realizacji, między innymi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolu, przebudowę wnętrza Galerii Jana Cybisa Muzeum Śląska Opolskiego, oraz konkursów – rozbudowę Muzeum Architektury we Wrocławiu. Twórcy pracowni projektują głównie na terenie Śląska. W swoich obiektach proponują jasną, czytelną i funkcjonalną architekturę minimalizmu. Przez 17 lat funkcjonowania Pracownia Architektury wyrobiła swój charakterystyczny styl i swoistą markę docenianą przez środowisko architektoniczne i liczne grona jurorskie.