Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Tam był kiedyś mój dom" Księgi Pamięci Gmin Żydowskich

promocja książki

Tam był kiedyś mój dom... Księgi pamięci gmin żydowskich

wybór, opracowanie i przedmowa, Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski i Andrzej Trzciński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.Tam był kiedyś mój dom… antologia około 160 tekstów, w przekładzie z języków jidysz, hebrajskiego i angielskiego ułożonych w czternaście grup tematycznych, między innymi:

  • „Moje miasteczko”,
  • „Życie codzienne”,
  • „Charakterystyczne postacie”

przybliża ważny w tradycji żydowskiej gatunek – księgi pamięci powstałe w latach powojennych z inicjatywy ziomkostw działających w Izraelu i w różnych krajach żydowskiej diaspory.

 

Wiele ksiąg pochodzi z regionu Lubelszczyzny. Opisują dawne życie społeczności żydowskich poszczególnych miast i miasteczek w jego różnych aspektach: politycznym, gospodarczym i kulturalnym.

 

W księgach pamięci bardzo istotną rolę odgrywa warstwa ikonograficzna, wszelkiego rodzaju materiały ilustracyjne – wspomagające i dopełniające warstwę przekazu słownego. Bogato ilustrowana antologia zawiera obszerną bibliografię ksiąg pamięci, mapę i słowniczek terminów judaistycznych. Może służyć jako swego rodzaju przewodnik po historii i kulturze polskich Żydów, a także niezwykle interesująca i zajmująca lektura, bowiem księgi pamięci łączą w sobie przeróżne gatunki literackie od relacji historycznych po utwory poetyckie.

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie