Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"

Wręczenie medali osobom uhonorowanym tytułem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata"
Uroczystość wręczenia medalu "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" mieszkańcom Lubelszczyzny w Trybunale Koronnym w Lublinie. Medal otrzymali: Cecylia i Maciej Brogowscy Marianna i Jan Cioczek Waleria i Antoni Szyszkowscy Marianna KOzłowska Eufrozyna i Edward Trzeciak Medal "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" wręczany jest za bezinteresowną pomoc Żydom w okresie II wojny św. Uroczystość w Trybunale uświetnił koncert muzyczny Alfreda Schreyera - ostatniego żydowskiego ucznia Brunona Schulza.
Archiwum Filmowe TNN, sygn: AV_2008_03