Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Sprawa chleba"

Konferencja zorganizowana wspólnie z Biurem Wystaw Artystycznyc
W programie: 1. Wykłady i prezentacje: Mo Throp i Goshka Pringle - prezentacja video, Berenice Benjellou - wykład na temat zdrowia i dobrobytu, Jan Stanisław Wojciechowski - wykład, Dave Lawrence - realizacja dźwiękowa, debata i otwarta dyskusja między uczestnikami konferencji. 2. Wystawa prac artystów: Clara Meneres - instalacja fotograficzna, Ruth Weinberg - instalacja, Ines Amado - instalacja, Michael Wright - instalacja - fotografia i rysunek), Jan Gryka - instalacja.

Kategorie