Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z redakcją czasopisma "Arché "

Spotkanie z redakcją czasopisma z okazji wydania pierwszego po 10-letniej przerwie numeru.

REDAKCJA CZASOPISMA ARCHÉ
STOWARZYSZENIE ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
FORUM KULTURY PRZESTRZENI

OŚRODEK "BRAMA GRODZKA - TEATR NN"

zorganizowały 

SPOTKANIE  Z REDAKCJĄ CZASOPISMA ARCHÉ

Z OKAZJI WYDANIA PIERWSZEGO PO 10-LETNIEJ PRZERWIE NUMERU.

Spotkanie odbyło się
26 stycznia (czwartek) 2011 roku
o godz. 18:00
w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"

W SPOTKANIU UDZIAŁ WZIĘLI:
REDAKTOR NACZELNY JEREMI T. KRÓLIKOWSKI ORAZ AUTORZY  ARCHÉ


PO SPOTKANIU LUB W JEGO TRAKCIE MOŻNA BYŁO NABYĆ PO CENIE PROMOCYJNEJ PIERWSZY DWA WZNOWIONE NUMERY.

 

"Arché" jest czasopismem poświęconym zjawiskom genius loci, kultury przestrzeni i twórczości ze wszystkich dziedzin i dyscyplin artystycznych. "Arché" powstało jako czasopismo poświęcone twórczości, kulturze i krytyce artystycznej oraz architektonicznej. Pierwszy numer ukazał się w 1988 roku jako wydawnictwo jednorazowe. "Arché" ukazywało się ciągle, acz nieregularnie od 1990 roku do 2000 roku. "Arché" było pismem wychodzącym od czasu do czasu, trzy, cztery lub dwa razy do roku. Tematyka obejmowała wszystkie dyscypliny artystyczne: malarstwo, grafikę, rysunek, fotografię, instalacje, teatr, operę, film, rzeźbę, architekturę, wydobywając dawne i aktualne związki pomiędzy nimi. Arché zwracało szczególną uwagę na formułowanie nowych propozycji artystycznych. W numerze 4/5 prezentowany był nurt postkatastrofizmu, który teraz staje się coraz bardziej aktualny. Ukazało się 20 numerów, a obecnie zostało wznowione w tym samym formacie, również jako czasopismo czarno-białe. Poprzednia edycja Arché cieszyła się uznaniem czytelników z różnych stron świata, między innymi z Japonii. To skłoniło do publikacji tekstów także w języku angielskim.

 

"Arché" jest obecnie wydawane przez Stowarzyszenie Genius Loci

Oficjalna witryna internetowa Arché: www.arche.tosztuka.pl

 

Kontakt z redakcją: [email protected]

Czasopismo jest dostępne w sklepie internetowym Muzeum Pałacu w Wilanowie: www.sklep.wilanow-palac.pl

 

Zapraszamy na stronę Arché na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/archeredakcja