Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Łukaszem Witt-Michałowskim

29.10.2010 (piątek) o godz. 18:00, w Bramie Grodzkiej, na sali czarnej odbyło się Spotkanie z Łukaszem Witt-Michałowskim.
Spotkanie było częścią edukacyjnego projektu „Dom Pamięci: historia Arnsztajnów”


Spotkanie poprowadził Wojciech Dunin-Kozicki.


Łukasz Witt-Michałowski – reżyser i aktor, ukończył Wydział Aktorski krakowskiej PWST; w 1998 roku oraz Wydział Reżyserii Teatralnej w Hessische Theaterakademie we Frankfurcie nad Menem w 2004 roku. W Niemczech reżyserował m.in. Mrożka, Villguista, Gombrowicza. W ramach Sceny Graffiti w Lublinie z aktorami z Teatru Osterwy w Lublinie wyreżyserował „Kamienie w kieszeniach”. Przedstawienie to zdobyło Wielką Nagrodę Publiczności 42. Przeglądu Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”. Reżyser m.in. przedstawień: „Nic co ludzkie”, „Pool (no water)”, „Lizystrata”, gdzie role aktorskie obsadzone zostały przez więźniów aresztu śledczego w Lublinie. Pełni funkcję dyrektora Sceny Prapremier InVitro, związany również z Teatrem Centralnym. W 2009 r. Minister Sprawiedliwości przysznał reżyserowi wyróżnienie za zasługi w pracy penitencjarnej. Nagroda została przyznana za projekt Teatr „Pod celą”. Jego spektakl „Ostatni taki ojciec” otrzymał cztery nagrody na XV Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.