Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Louise Steinman o pojednaniu polsko-żydowskim (16.04.2015)Spotkanie wokół książki Louise Steinman The Crooked Mirror: A Memoir of Polish-Jewish Reconciliation, opublikowanej niedawno w prestiżowym wydawnictwie Beacon Press w Bostonie. Autorka odbyła podróż przez Polskę, by rozmawiać z ludźmi, którzy budują pojednanie polsko-żydowskie. Jeden z rozdziałów książki omawia działalność Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.
 

Spotkanie odbyło się w dniu 16 kwietnia (czwartek) 2015 o godz. 17.00, w
Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”
ul. Grodzka 21, Lublin, na Sali Czarnej.


Spotkanie zorganizowane we współpracy z cyklem „Democracy: Philosophies, Activisms, Public Arts" poprowadził dr Tomasz Kitliński.
 
Louise Steinman poświęciła tematowi pojednania polsko-żydowskiego dziesięć lat osobistych poszukiwań. Odbyła podróż poprzez Polskę, aby spotkać się z ludźmi, którzy budują to porozumienie dzisiaj. W rozmowie zostaną poruszone takie zagadnienia jak: czego brakuje w dialogu polsko-żydowskim? Jak wyraźniej dostrzec Innego? Jak uwzględnić nowe opowieści w naszej wspólnej historii? Co możemy dzięki temu zyskać?
 
Na zaproszenie rabina praktykującego Zen, zimą roku 2000 Louise przeprowadziła medytacje w Auschwitz-Birkenau. Badania nad przeszłością zaprowadziły ją do Radomska, miasta jej dziadków, skąd w czasie okupacji wywieziono lub rozstrzelano osiemnaście tysięcy Żydów. Książka Louise opisuje proces odkrywania przeszłości zaginionej społeczności żydowskiej Radomska oraz wielu innych miast i miasteczek w Polsce. Zabiera czytelnika w wędrówkę przez niezwykły, tyleż niepokojący, co terapeutyczny proces pojednania polsko-żydowskiego. Steinman analizuje znaczenie tego porozumienia w kontekście życia polskiego i żydowskiego dziś. Pyta zarazem o rolę tego procesu dla pogodzenia z samym sobą.
 
Louise Steinman jest pisarką, dyrektorką  programu kulturalnego i kuratorką cyklu debat ALOUD w słynnej Bibliotece Publicznej w Los Angeles. Prowadziła tam spotkania z takimi autorami jak Adam Michnik, Toni Morrison, Adam Zagajewski czy Slavoj Žižek. Louise współkieruje interdyscyplinarnym Los Angeles Institute for the Humanities na University of Southern California. Jest autorką nagrodzonego tomu wspomnień The Souvenir: A Daughter Discovers Her Father's War, studium The Knowing Body: The Artist as Storyteller in Contemporary Performance i dzienników The Crooked Mirror: A Memoir of Polish-Jewish Reconciliation, opublikowanych w prestiżowym wydawnictwie Beacon Press.
 
Dr Tomasz Kitliński jest wykładowcą UMCS, aktywistą społecznym oraz autorem książek i licznych artykułów (opublikowanych przez Routledge, Palgrave Macmillan, New York University Press, „Art in America”, „Słowo Żydowskie”, „Jewcy”, „TAZ”). Uczestniczył w seminariach prof. Marii Janion i Julii Kristevej. Był stypendystą Fulbrighta w New School for Social Research w Nowym Jorku. Wygłosił referaty na Sorbonie, Uniwersytecie Humboldtów, CUNY i w synagodze Beth Chayim Chadashim. Wraz z Szymonem Pietrasiewiczem, zainicjował w Lublinie festiwal Transeuropa, w którym wzięli udział Irena Grudzińska-Gross, Robert Kuwałek, uchodźcy, społeczność LGBT, feministki i twórcy-aktywiści społeczni. 
 
 
 
MEDIA O WYDARZENIU:
 
Louise Steinman o pojednaniu
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150415/KULTURA07/150419743
 
POLSKO-ŻYDOWSKI DIALOG. SPOTKANIE W TEATRZE NN
http://lublin.tvp.pl/19688410/polskozydowski-dialog-spotkanie-w-teatrze-nn