Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Konstantym Gebertem, redaktorem naczelnym miesięcznika "Midrasz"

Spotkanie z Konstantym Gebertem, połączone z promocją pisma.


Konstany Gebert 

Z wykształcenia psycholog, redaktor naczelny żydowskiego miesięcznika "Midrasz" i komentator "Gazety Wyborczej". W drugiej połowie lat 70-tych był współzałożycielem Żydowskiego Uniwersytetu Latającego (ŻUL) i Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. W roku 1981 współtworzył w Warszawie NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty. Pod pseudonimem Dawid Warszawski stał się popularnym komentatorem prasy podziemnej m. in. pisma "Kos", wydał także w Krakowie zbiór szkiców politycznych "Przerwa na myślenie". Przez cały czas aktywnie uczestniczy w dialogu żydowsko - chrześcijańskim oraz w licznych inicjatywach żydowskich. W 1992 roku był członkiem delegacji żydowskiej, z którą spotkał się papiez Jan Paweł II. W 1989 roku obserwator rozmów okrągłego stołu, które opisał w książce "Mebel". Od powstania "Gazety Wyborczej" publikuje tam swoje teksty na temat polityki międzynarodowej, spraw polsko-żydowskich. Od 1992 roku korespondent bałkańskiej "Gazety Wyborczej", towarzyszył m. in. Tadeuszowi Mazowieckiemu w jego misji. Od stycznia 1997 roku redaktor naczelny "Midrasza"/ Wykładał i publikował za granicą m. in. Yamton Centre, Oxford Uniwersity, Uniwersity of California at Santa Cruz, Universite de Lille. Jego artykuły ukazywały się m. in. w "Surwej" (Londyn), "La Nouvelle Alternative" (Paryż), "Washington Post", "Los Angeles Times", "Ma"ariw" (Tel Aviw).