Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Karakterem: „Historia projektowania graficznego”

Serdecznie zapraszamy na kolejne Spotkanie z Karakterem. Tym razem porozmawiamy o książce „Historia projektowania graficznego” Zdeno Kolesára i Jacka Mrowczyka. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Rumowski, projektant książek, systemów identyfikacji wizualnej, wykładowca grafiki książki na Wydziale Artystycznym UMCS.

Termin: 14 czerwca 2018, godz. 18:00.
Dom Słów, Lublin, ul. Żmigród 1/Królewska 17

Pierwsza w Polsce publikacja opisująca dziedziny projektowania graficznego tak obszernie, rzetelnie i przekrojowo. „Pozwala łatwo uchwycić momenty przełomowe w projektowaniu graficznym, oraz umiejscowić lokalne osiągnięcia, doświadczenia i historie w szerszym ogólnoświatowym kontekście.”
Publikacja umieszcza projektowanie graficzne w kontekście społecznym, politycznym i technologicznym. Przedstawia jego ewolucję inspirowaną wynalazkami papieru, druku, pojawieniem się drzeworytu, litografii i fotografii, a także zmiany zachodzące w nim pod wpływem rewolucji przemysłowej, technik cyfrowych i internetu. Podejmuje też zagadnienie relacji modernizmu i postmodernizmu w dizajnie. Podsumowaniem jest próba wskazania obszarów, w których współcześnie działa projektant grafik.
Polskie wydanie książki słowackiego krytyka dizajnu Zdena Kolesára w przekładzie Joanny Goszczyńskiej zostało uzupełnione przez Jacka Mrowczyka o polski kontekst, zagadnienia dotyczące projektowania informacji, polskiej szkoły plakatu oraz historii grafiki użytkowej przełomu wieków. Książka zawiera ponad 500 kolorowych ilustracji.

Zdeno Kolesár – historyk dizajnu, pedagog, kurator. Absolwent historii sztuki Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie. Uczy w Akademii Sztuk Pięknych i Projektowania (Vysoká škola výtvarných umení) w Bratysławie oraz Uniwersytecie Tomáša Baty w Zlínie. Autor dwóch czeskich i dwóch słowackich wydań książki Kapitoly z dejín dizajnu (Rozdziały z historii wzornictwa, 1998–2009), słowackiego wydania Kapitoly z dejín grafického dizajnu (Rozdziały z historii projektowania graficznego, 2006) oraz wielu innych publikacji na temat dizajnu.

Jacek Mrowczyk – urodził się w 1972 roku w Krakowie. Projektant grafiki użytkowej, redaktor, kurator, pedagog. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych oraz Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Współtwórca i redaktor ogólnopolskiego kwartalnika projektowego „2+3D”, ukazującego się w latach 2001–2016. Autor artykułów i książek poświęconych grafice użytkowej. Pracuje w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Wykłada w uczelniach w kraju i za granicą, między innymi w Rhode Island School of Design w Providence (USA).

Podczas spotkanie będzie można kupić książkę w promocyjnej cenie.

Organizatorami spotkania są: Lubelski Instytut Designu, Dom Słów, Wydawnictwo Karakter.

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Spotkanie z Karakterem: „Historia projektowania graficznego”
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/Lublin/1,45,581337,Spotkanie-z-Karakterem---Historia-projektowania-gr.html

Spotkanie z Karakterem: Historia projektowania graficznego - Lublin
https://www.karakter.pl/wydarzenia/miesiace/2018-06#37

Spotkanie z Karakterem: „Historia projektowania graficznego”
http://lublin.naszemiasto.pl/imprezy/spotkanie-z-karakterem-historia-projektowania-graficznego-60523129.html

Spotkanie z Karakterem: „Historia projektowania graficznego”
http://druk.info.pl/art/spotkanie-z-karakterem-8222-historia-projektowania-graficznego8221.html

Spotkanie z Karakterem: „Historia projektowania graficznego”
https://allevents.in/lublin/spotkanie-z-karakterem-%E2%80%9Ehistoria-projektowania-graficznego/20002682470006