Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Janem Zielińskim - pisarzem i krytykiem

Dnia 3 listopada 1990 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyło się spotkanie z Janem Zielińskim, pisarzem i krytykiem, autorem książki Leksykon polskiej literatury emigracyjnej.

Dnia 3 listopada 1990 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyło się spotkanie z Janem Zielińskim, autorem książki Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Spotkanie z Janem Zielińskim odbyło się w ramach programu Wszechnica Teatru NN. Program jest próbą szukania nowych form twórczej aktywności w kulturze.

Jan Zieliński (ur. 1952)

Historyk literatury, krytyk, tłumacz, dyplomata. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako sekretarz redakcji kwartalnika „Pamiętnikarstwo polskie” w latach 1974–1976. Od 1976 roku związany z Instytutem Badań Literackich PAN. Współpracował z podziemnym ruchem wydawniczym. Od 1987 roku był członkiem redakcji pisma „Res Publica”.

W latach 1991–1993 był I sekretarzem, a następnie do 1997 roku radcą ds. kultury Ambasady RP w Bernie. W latach 1997–1998 senior researcher Niezależnej Komisji Ekspertów „Szwajcaria – Druga wojna światowa”. Po zakończeniu misji dyplomatycznej pozostał w Szwajcarii, został wykładowcą Uniwersytetu we Fryburgu. Od 2007 roku wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorem i edytorem wielu prac poświęconych polskiej literaturze XIX wieku i XX wieku.

Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od 2004 roku jest członkiem jury Nagrody Fundacji Kościelskich.