Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Elżbietą Przesmycką - autorką książki "Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny"

Projekt "Ludzie - Miejsca - Środowiska"

Kolejne spotkanie z cyklu prezentacji "Ludzie - Miejsca - Środowiska", mających na celu promocję miejsc, osób oraz działań edukacyjnych i kulturowych prowadzonych w Regionie Lubelskim. Prezentacja książki Elżbiety Przesmyckiej "Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny". Autorka dzieli sie w niej swoimi spostrzeżeniami na temat odkrywania przeszłości swojej "Małej Ojczyzny", w szczególności "Małej Ojczyzny" zlokalizowanej pośród kilkudziesięciu miast i miasteczek Regionu Lubelskiego.