Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Alicją Grembowicz

15 listopada (poniedziałek) 2010 godz. 17:00 na sali czarnej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyło się spotkanie  z Alicją Grembowicz.
Wydarzenie odbyło się w ramach projektu "Spotkanie z dokumentem".

Alicja Grembowicz - reportażystka radiowa, związana ze Studiem Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Autorka wielu reportaży, m.in. Krótkie dzieciństwo,Pamiętnik z kory brzozowej, Wierzby albo topole . Laureatka nagrody Grand Press w 2007 roku za reportaż Snajper Louis. W tym samym roku jury Ogólnopolskiego Konkursu Reportażystów Melchiory przyznało jej tytuł Radiowego Reportażysty Roku 2007.


Projekt "Spotkania z dokumentem" jest nawiązaniem do wcześniejszych działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w sferze propagowania dokumentu radiowego i filmowego. Programy Spotkania z dokumentem i Dni Radia realizowane był przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w latach 1998-2001. Projekty ten łączy się bezpośrednio z programem Ośrodka budowanym wokół problemu pamięci, a właśnie film dokumentalny z jego podstawową funkcją dokumentowania rzeczywistości dotyka tego problemu bardzo wyraźnie.