Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie z Alainem Finkielkrautem

Wykład poświęcony "Powrotowi antysemityzmu w Europie na przykładzie Francji"

Alain Finkielkraut - francuski filozof, profesor L"Ecole Polytechnique; urodzony w 1949 roku w Paryżu, syn polskiego Żyda uratowanego z Oświęcimia. Uznany za jednego z najciekawszych myślicieli swojego pokolenia we Francji. Opublikował kilkanaście książek, z których najbardziej znane to: "Porażka myślenia", "Zagubione człowieczeństwo", "Niewdzięczność - rozmowy o naszych czasach", "Niedoskonałość teraźniejszości". Spotkanie w Ośrodku poprowadził prof. Jan Chudzik z Instytutu Nauk Politycznych UMCS oraz prof. Maciej Abramowicz