Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie wokół "Pomocnika historycznego POLITYKI" i publikacji "Polsko-niemieckie miejsca pamięci"

 

Termin: 2 kwietnia 2019 roku, godz. 17:00

Miejsce: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", ul. Grodzka 21

 
 

W ramach „Pomocnika historycznego POLITYKI” powstała publikacja „Polacy i Niemcy. 1000 lat sąsiedztwa”. Jest ona uzupełnieniem tradycyjnej prezentacji wzajemnych stosunków pomiędzy Polakami a Niemcami. Punktem wyjścia publikacji była wielotomowa dwujęzyczna edycja „Polsko-niemieckich miejsc pamięci” autorstwa Roberta Traby i Hansa Henninga Hahna.

 
 
 
 
 

W rozmowie o sposobach mówienia, o „tysiącletnich zmaganiach” i o tysiącletnim wzajemnym przenikaniu wezmą udział prof. Robert Traba i red. Adam Krzemiński.

Prowadzenie: Joanna Zętar

 

Robert Traba

- profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, pomysłodawca, współautor i współredaktor projektu "Polsko-niemieckie miejsca pamięci", dyrektor-założyciel Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.

 

Adam Krzemiński

- od 50 lat publicysta POLITYKI, zajmuje się problematyką stosunków polsko-niemieckich, osobiście przez ten czas zaangażowany w dialog, porozumienie i pojednanie między oboma narodami i społeczeństwami obu państw.

 

 

Organizatorzy:

Tygodnik "POLITYKA"

portal o.historie.eu

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

Infomacja na stronie POLITYKI: https://www.polityka.pl/opolityce/1771822,1,polacy-i-niemcy-nowy-pomocnik-historyczny-polityki.read

 

MEDIA O WYDARZENIU:

Wyborcza

PORTALE O WYDARZENIU:

Lublin

Kategorie

Słowa kluczowe