Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie robocze - Shtetl Routes.

Spotkanie robocze w Równem.

W dniu 19 czerwca w Równem na Ukrainie odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu "Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej", realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Ukraina - Białoruś 2007-2013. Uczestnicy dyskutowali o kwestiach związanych z rozpoczęciem projektu, który planowany jest na wrzesień bieżącego roku.

 

Głównymi celami projektu są: rozwój turystyki w regionie; wykorzystanie potencjału kulturowego dziedzictwa żydowskiego; rozwój transgranicznych projektów współpracy międzynarodowej oraz ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego.

 

Partnerami projektu są: Uniwersytet Państwowy imienia Janki Kupały w Grodnie (Białoruś, Grodno), Nowogródzkie Muzeum Historyczno-Etnograficzne (Białoruś, Nowogródek), Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Ukraina, Jaremcze) oraz Rówieńskie Centrum Marketingowych Badań (Ukraina, Równe).

 

http://ogo.ua/articles/view/2013-06-19/40991.html