Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie poetyckie z Vivienne Plumb i Adamem Wiedemannem

Spotkanie w ramach Festiwalu Miasto Poezji
Koło Polonistów Studentów KUL
i Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”
zorganoizowały spotkanie poetyckie z Vivienne Plumb i Adamem Wiedemannem

Spotkanie odbyło się 18 października (wtorek) 2011 roku
o godzinie 16.00
w Izbie Drukarstwa TNN, ul. Żmigród 1.

Wydarzenie miało na celu przybliżenie twórczości Adama Wiedemanna (gościa Festiwalu Miasto Poezji w „Kamienicy Cudów”) i jego przyjaciółki – nowozelandzkiej pisarki.

Prowadzenie: Maciej Topolski

WSTĘP WOLNY!Vivienne Plumb (ur. 1955 r. w Sydney) – aktorka teatralna, pisarka i poetka nowozelandzka. Wydała sześć tomików wierszy: „Salamanca” (1998), „Avalanche” (2000), „Nefarious” (2004), „Scarab” (2005), „From Darkness to Light” (2007) i „Crumple” (2010), dwie powieści: „The Diary as a Positive in Female Adult Behaviour” (1999) i „Secret City” (2003), jak również zbiór opowiadań „The Wife who Spoke Japanese in Her Sleep” (1993), za który otrzymała nagrodę Huberta Churcha. Przeróbka sceniczna tytułowego utworu z tego tomu, jak również inne sztuki autorki („The Cape”, „Oyster” oraz uhonorowane nagrodą Bruce’a Masona „Love Knots”) grane są z powodzeniem w nowozelandzkich teatrach.

Adam Wiedemann (ur. 1967 r. w Krotoszynie) – poeta, prozaik, krytyk muzyczny, tłumacz z ukraińskiego i słoweńskiego, rysownik. W swojej twórczości bywa sfinksem – lubi zagadki i paradoksy. Debiutował tomem „Samczyk”, za „Pensum” otrzymał Literacką Nagrodę Gdynia. Laureat  Nagrody Kościelskich z 1999 roku.