Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie poetyckie Edy Ostrowskiej

Spotkanie poetckie Edy Ostrowskiej i prezentacja tomiku "Dojrzałość piersi i pieśni"
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
Festiwal "Miasto Poezji"
 
zorganizowały spotkanie poetyckie
Edy Ostrowskiej

połączone z prezentacją najnowszego tomu poetki:
Dojrzałość piersi i pieśni”

Spotkanie poprowadzi Tadej Karabowicz


Spotkanie odbyło się 27 października (czwartek) 2011 roku
o godz. 17.00
 
Izba Drukarstwa TNN, ul. Żmigród 1
 


Eda Ostrowska urodziła się w niedzielę w południe 9 sierpnia 1959 roku w Sławatyczach. Debiutowała w "Kamenie” wierszem Przechylę ciebie (1977), ale dopiero publikacja cyklu utworów w "Twórczości" pod kierownictwem Jarosława Iwaszkiewicza (1979) stanowiła przełom. Osobista, oparta na motywach autobiograficznych, kontestująca twórczość narzuca się czytelnikowi śmiałością erotycznych wyobrażeń, odrębnością i swoistą sztucznością stylu, fantazją językową, na którą składa się wiele elementów: archaizacje, określenia gwarowe, aluzje do rozwiązań polskiego modernizmu, kreacyjność, mnożenie neologizmów, paronomazja, igranie z lingwistycznym kiczem i patosem. Pierwszą książką "Ludzie symbole i chore kwiaty” zyskuje famę awangardowej poetki wstępującego pokolenia. Jej światopogląd kształtuje się w cieniu uniwersytetów, teatrów, klubów filmowych, kawiarń artystycznych, klasyków literatury. Życie i twórczość splatają się w jedno świadectwo cierpiącego bytu. Mimo depresji i wszechogarniającego lęku co kilka lat ogłasza kolejne książki, w które wpisuje swoją profetyczną historię.

Więcej na stronie: www.edaostrowska.teatrnn.pl

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe