Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spotkanie młodzieży z Gimnazjum nr 13 w Lublinie z p. Ireną Karczewską Ocaloną z Zagłady

W ramach przygotowań do projektu "Listy do Henia"

Irena Karczewska jako mała dziewczynka została uratowana wraz ze swoją matką przez polską rodziną. Dzięki spisanym po latach wspomnieniach świadka rodzina została uhonorowana medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Do tej pory Ocalona i Sprawiedliwe utrzymujś kontakt.